صفحه اصلی
loading...
 
 
 

شهدای بسیجی

عکس نام شهید تولد شهادت
۱۳۴۳-۰۵-۰۵
اصفهان
۱۳۶۰-۱۲-۰۱
چزابه
۱۳۴۴-۰۶-۰۷
خوراسگاه اصفهان
۱۳۶۱-۰۸-۱۱
عین خوش - محرم
شهید امینی / محمود
نام پدر: عباس
۱۳۴۵-۰۶-۱۵
خوراسگاه اصفهان
۱۳۶۴-۱۲-۱۲
فاو - والفجر 8
شهید امینی / مصطفی
نام پدر: یداله
۱۳۵۱-۰۶-۰۱
خوراسگاه اصفهان
۱۳۶۷-۰۱-۲۸
فاو
شهید امینی / مهدی
نام پدر: حسین
۱۳۴۲-۰۷-۰۲
اصفهان
۱۳۶۰-۰۷-۰۵
ثامن الائمه
۱۳۴۴-۰۲-۰۵
۱۳۶۰-۰۹-۰۹
طریق القدس
-۰۵-۰۴
میمه
۱۳۶۱-۰۶-۲۲
بانه
۱۳۴۱-۰۴-۱۰
میمه
۱۳۶۱-۰۳-۰۱
ام الرصاص عراق
۱۳۴۲-۰۱-۰۱
دستگرد برخوار
۱۳۶۵-۰۶-۱۲
کربلای3
۱۳۳۱-۰۸-۰۱
اصفهان
۱۳۶۱-۰۲-۱۰
ام الرصاص - بیت المقدس
شهید ایوبی / محسن
نام پدر: قدیرعلی
۱۳۵۰-۰۷-۰۱
خوراسگاه اصفهان
۱۳۶۷-۰۱-۲۹
فاو
۱۳۴۸-۰۱-۰۱
خوراسگاه اصفهان
۱۳۶۴-۱۱-۲۳
ام الرصاص - والفجر 8
۱۳۴۲-۰۴-۰۱
آران و بیدگل
۱۳۶۲-۰۱-۱۵
سومار
شهید باغستانی / هاشم
نام پدر: نعمت اله
۱۳۳۱-۱۰-۰۱
شهرضا
۱۳۶۵-۱۰-۲۴
اصفهان
شهید باقر پور / محمد
نام پدر: خیرالله
۱۳۴۱-۰۸-۱۶
هونجان - شهرضا
۱۳۶۴-۰۳-۰۶
بانه – کردستان
شهید باقری / جواد
نام پدر: عباس
۱۳۴۹-۰۴-۰۱
خوراسگاه اصفهان
۱۳۶۵-۱۰-۰۴
ام الرصاص- کربلاى 4
۱۳۴۳-۰۳-۰۴
سین برخوار
۱۳۶۱-۰۴-۳۱
شلمچه - کربلای5
۱۳۴۱-۰۲-۰۲۱
خوراسگاه اصفهان
۱۳۶۲-۰۱-۲۲
دزفول
۱۳۰۳-۱۱-۲۰
احمدآباد درچه
۱۳۶۱-۰۲-۱۰
ایستگاه حسینیه
۱۳۴۲-۰۷-۲۹
شهرستان جیرفت -ساردوئیه
۱۳۶۱-۰۱-۰۵
دزفول
شهید برومند پزوه / غلامرضا
نام پدر: ابوالقاسم
۱۳۳۲-۰۱-۰۱
خوراسگاه اصفهان
۱۳۶۱-۰۸-۱۱
عین خوش - محرم
۱۳۴۷-۰۱-۰۵
هونجان - شهرضا
۱۳۶۷-۱۲-۱۲
جزیره مجنون
۱۳۴۶-۰۶-۰۱
نوش اباد آران و بیدگل
۱۳۶۲-۱۲-۱۱
طلائیه - خیبر
شهید پزوه / حسن
نام پدر: علی
۱۳۳۵-۰۳-۱۵
خوراسگاه اصفهان
۱۳۶۱-۰۲-۱۶
ام الرصاص - بیت المقدس
۱۳۴۲-۱۰-۲۰
اصفهان
۱۳۶۳-۱۲-۲۲
هور الهویزه - بدر