صفحه اصلی
loading...
 
 
 

شهدای طلبه

عکس نام شهید تولد شهادت
۱۳۴۴-۰۶-۲۲
دستگرد اصفهان
۱۳۶۲-۱۲-۰۱
منطقه طلائیه - خیبر
شهید هاشمی / سید باقر
نام پدر: سیدحسین
۱۳۴۱-۰۱-۰۹
کهریزسنگ نجف آباد
۱۳۶۱-۸-۱۲
عین خوش - محرم
شهید هاشمی / سید محسن
نام پدر: سیدحسن
۱۳۴۱-۱۱-۰۸
نجف آباد
۱۳۶۱-۱۱-۱۸
فکه
۱۳۴۰-۶-۱
اصفهان
۱۳۶۵-۱۲-۴
شلمچه - کربلای 5
۱۳۴۵-۶-۳۱
اصفهان
۱۳۶۵-۱۰-۵
عمليات كربلاى 4
۱۳۴۸-۰۶-۰۲
قهدریجان
۱۳۶۴-۱۱-۲۹
فاو
۱۳۱۲-۱۱-۲
خمينى شهر
۱۳۶۰-۱-۱
نجف اشرف
۱۳۳۶-۰۱-۰۲
اصفهان
۱۳۶۰-۳-۳
سنندج
۱۳۴۲-۰۷-۱۱
نجف آباد
۱۳۶۵-۱۲-۱۲
شلمچه - کربلای5
۱۳۴۷-۳-۲۵
اصفهان
۱۳۶۵-۲-۸
فاو – والفجر 8
شهید یاری / حسین
نام پدر: حزبعلى
۱۳۴۱-۳-۸
تودشک کوهپایه
۱۳۶۱-۸-۱۲
عین خوش – عملیات محرم
شهید یاسینی / سید حسن
نام پدر: سيدرضا
۱۳۴۶-۱۰-۱
خوانسار
۱۳۶۷-۱-۲۸
فاو
۱۳۴۶-۱۲-۱۴
نايين(چوپانان)
۱۳۶۵-۱۰-۴
ام الرصاص
۱۳۴۵-۲-۲
باقر آباد كوهپايه
۱۳۶۴-۱۲-۲۴
عمليات والفجر 8
شهید یعقوبی / عباسعلی
نام پدر: محمدکاظم
۱۳۴۶-۲-۱۶
نجف آباد
۱۳۶۱-۱۱-۲۰
رقابیه
۱۳۴۴-۶-۲
اصفهان
۱۳۶۴-۱۱-۱۲
فاو – والفجر 8