صفحه اصلی
loading...
 
 
 

سرداران شهید

عکس نام شهید تولد شهادت
شهید پارسا / حسین
نام پدر: مهدی
۱۳۳۶-۴-۱۷
نجف آباد
۱۳۶۰-۶-۳۱
فیاضیه - ثامن الائمه
شهید پاینده / علی محمد
نام پدر: حسن علی
۱۳۴۰-۶-۳۰
نجف آباد
۱۳۶۲-۱۲-۵
جزیره مجنون- خیبر
۱۳۴۴-۰۳-۰۷
نجف آباد
۱۳۶۵-۰۴-۱۲
شهید پیکری / عباس
نام پدر: مصطفی
۱۳۴۱-۰۹-۰۲
اصفهان
۱۳۶۴-۱۱-۲۶
فاو عملیات والفجر 8
۱۳۳۹-۰۶-۱۷
اصفهان
۱۳۶۲-۰۴-۰۶
خرمشهر
۱۳۲۸-۱۱-۰۴
باغبادران
۱۳۵۹-۰۲-۰۹
شهید تسلیم / محمد
نام پدر: عبدالرسول
۱۳۳۸-۰۱-۲۰
شهرضا
۱۳۶۴-۱۱-۲۸
والفجر 8
۱۳۳۳-۰۴-۲۷
نجف آباد
۱۳۶۵-۰۲-۱۰
فاو - والفجر8
۱۳۳۹-۱۰-۰۱
رهنان اصفهان
۱۳۶۵-۱۰-۰۴
جزیره بلجانیه عراق
۱۳۴۰-۱۱-۲۰
رهنان اصفهان
۱۳۶۵-۱۰-۲۰
شلمچه - کربلاى 5
۱۳۴۰-۳-۲۵
اصفهان
۱۳۶۱-۱-۴
رقابیه - بر اثر اصابت گلوله
۱۳۴۳-۰۴-۲۹
اصفهان
۱۳۶۶-۰۲-۰۵
کربلای10
شهید توکلی / اصغر
نام پدر: ناد علی
۱۳۳۹-۲-۹
مبارکه
۱۳۶۳-۱۲-۲۲
جزایر مجنون
شهید ثریا / رحمت الله
نام پدر: عبدالمجید
۱۳۴۱-۰۵-۰۷
مبارکه
۱۳۶۴-۰۵-۱۶
دیواندره
۱۳۳۳-۱۱-۰۳
احمدآباد درچه
۱۳۶۱-۰۲-۱۹
شلمچه - بیت المقدس
شهید جزینی درچه / حسن
نام پدر: محمد باقر
۱۳۴۷-۰۱-۰۴
درچه - اصفهان
۱۳۶۶-۰۷-۰۴
سنندج
شهید جعفرزاده / ابراهیم
نام پدر: ابوالقاسم
۱۳۳۹-۱۱-۲۲
اصفهان
۱۳۶۳-۱۲-۲۲
عملیات بدر
۱۳۳۸-۰۲-۲۳
اصفهان
۱۳۶۲-۱۲-۱۰
طلائیه -عملیات خیبر
۱۳۴۳-۱-۲
زواره
۱۳۶۱-۲-۱۹
خرمشهر - بیت المقدس
۱۳۳۶-۰۸-۰۱
قهدریجان
۱۳۶۲-۰۷-۲۸
بانه - مریوان
شهید جمشیدیان / اکبر
نام پدر: محمد کاظم
۱۳۳۹-۱۰-۱۴
اصفهان
۱۳۶۱-۰۲-۱۲
اهواز - : بیت المقدس
شهید جهدی / کریم
نام پدر: غفار
۱۳۴۲-۱۲-۲۷
اصفهان
۱۳۶۵-۰۱-۱۳
دارخویین - والفجر8
۱۳۳۶-۰۸-۱۸
نجف آباد
۱۳۶۳-۱۲-۲۴
جزیره مجنون - بدر
شهید چراغی / احمد
نام پدر: درویش علی
۱۳۳۸-۰۱-۰۱
چادگان
۱۳۶۱-۰۴-۲۸
رمضان
۱۳۴۲-۰۱-۰۳
خوراسگاه اصفهان
۱۳۶۳-۱۲-۲۱
جزایر مجنون - عملیات بدر