صفحه اصلی
loading...
 
 
 

شهدای مهندسی

عکس نام شهید تولد شهادت
شهید عصاری آرانی / حسین
نام پدر: ماشا الله
۱۳۴۶-۰۶-۲۵
آران
۱۳۶۵-۱۰-۰۴
جزیره ام الرصاص – عملیات کربلای 4
شهید عمو / غلامرضا
نام پدر: اکبر
۱۳۳۸-۱۱-۲۷
شهرضا
۱۳۶۴-۱۲-۲۸
پالایشگاه اصفهان
شهید فاتحى / رسول
نام پدر: محمد
۱۳۴۰-۰۵-۰۶
اصفهان
۱۳۶۱-۱-۵
رقابیه - عملیات فتح المبین
شهید فزوه / یوسف
نام پدر: محمود
۱۳۳۹-۰۲-۰۲
اصفهان
۱۳۶۶-۱۰-۲۶
ماووت ، بیت المقدس
۱۳۳۴-۰۸-۰۲
آبادان
۱۳۵۹-۰۷-۲۴
خرمشهر
شهید قضاوی / محمدعلی
نام پدر: بمانعلی
۱۳۴۱-۰۱-۰۲
خوراسگان اصفهان
۱۳۶۵-۱۰-۲۱
شلمچه - کربلای 5
۱۳۳۹-۰۶-۲۰
اصفهان
۱۳۶۲-۰۷-۳۰
مریوان
۱۳۳۸-۱۰-۰۲
اصفهان
۱۳۶۱-۰۹-۰۶
عین خوش ، محرم
۱۳۴۱-۰۲-۱۵
اصفهان
۱۳۶۵-۰۳-۱۷
فاو - والفجر 8
۱۳۳۶-۱۱-۳
خوزان خمینی شهر
۱۳۶۱-۸-۱۲
جبهه های باختران
۱۳۳۶-۰۵-۰۵
اصفهان
۱۳۶۰-۱۲-۲۴
مهاباد
شهید مجلسی / نعمت اله
نام پدر: ذبیح اله
۱۳۴۳-۰۱-۳۰
اصفهان
۱۳۶۵-۰۵-۰۴
مجنون
۱۳۳۸--
بصره
۱۳۶۰--
در اسارت به شهادت رسیده است
۱۳۲۹-۰۹-۰۱
خمینی شهر
۱۳۶۱-۰۵-۰۷
پاسگاه زید
شهید منتظرین / سید علی
نام پدر: سید محمود
۱۳۳۶-۰۲-۱۹
اصفهان
۱۳۶۵-۱۰-۲۰
آبادان،کربلای 5
شهید مهرکش / مصطفی
نام پدر: یدالله
۱۳۳۹-۰۱-۰۱
اصفهان
۱۳۶۵-۱۱-۱۱
شلمچه - کربلای 5
۱۳۳۶-۰۵-۰۷
اصفهان
۱۳۶۱-۰۲-۲۱
ام الرصاص ، عملیات بیت المقدس
۱۳۴۰-۰۱-۰۴
اصفهان
۱۳۶۱-۰۲-۱۶
بیت المقدس
۱۳۴۴-۰۴-۰۵
اصفهان
۱۳۶۵-۱۰-۰۴
پاسگاه زید - کربلای 4
۱۳۴۵-۰۱-۰۷
اصفهان
۱۳۶۷-۰۳-۲۳
آبادان ، بیت المقدس 7
شهید ناظم / حسین
نام پدر: محمد علی
۱۳۴۲-۰۷-۱۲
اصفهان
۱۳۶۵-۱۲-۱۲
کربلای 5
۱۳۳۶-۰۷-۰۱
اصفهان
۱۳۵۷-۹-۱۱
تظاهرات خیابان مسجدسید
شهید نصوحی / رضا
نام پدر: عباسعلی
۱۳۳۴-۰۵-۲۵
دهنو مبارکه
۱۳۶۲-۱۲-۰۴
پاسگاه زید
شهید نعمتی / حمزه
نام پدر: حسین
۱۳۲۹-۰۱-۰۱
چرمهین
۱۳۶۱-۰۴-۲۳
شرق بصره - عملیات رمضان
۱۳۳۰-۲-۸
قهنویه
۱۳۵۸-۵-۱۶
سیستان و بلوچستان – جاده خاش