صفحه اصلی
loading...
 
 
 

شهدای جهادگر

عکس نام شهید تولد شهادت
۱۳۴۷-۱۱-۱۵
نجف آباد
۱۳۶۳-۱۲-۲۶
جزیره مجنون - بدر
شهید غلامی / حیدر
نام پدر: حسین
۱۳۳۵-۱۱-۰۷
نجف آباد
۱۳۶۱-۰۴-۲۳
منطقه بصره - رمضان
۱۳۳۳-۰۷-۲۹
نجف آباد
۱۳۶۱-۱۱-۱۸
رقابیه - والفجرمقدماتی
۱۳۳۹-۰۱-۰۲
نجف آباد
۱۳۶۰-۰۷-۰۵
آبادان - ثامن الائمه
۱۳۳۷-۱۱-۲۳
نجف آباد
۱۳۶۱-۱۱-۲۰
دشت عباس - فتح المبین
شهید فتی / حمید
نام پدر: علی
۱۳۴۱-۰۹-۲۸
کاشان
۱۳۶۰-۰۹-۲۶
بستان - طریق القدس
۱۳۳۲-۰۲-۰۱
اصفهان
۱۳۶۲-۵-۱۶
پیرانشهر
۱۳۲۲-۰۵-۳۱
اصفهان
۱۳۶۴-۱۱-۲۲
فاو - والفجر 8
۱۳۳۸-۰۶-۱۰
اصفهان
۱۳۶۴-۱۱-۲۹
فاو - والفجر 8
۱۳۴۸-۰۱-۰۵
شهرضا
۱۳۶۶-۰۵-۲۶
جزیره مجنون - نصر ۷
۱۳۳۴-۰۹-۱۹
اصفهان
۱۳۶۱-۰۲-۲۰
ام الرصاص - بیت المقدس
۱۳۳۹-۰۱-۲۱
نجف آباد
۱۳۶۵-۰۲-۱۹
فاو - والفجر 8
۱۳۴۱-۰۸-۱۶
اصفهان
۱۳۶۲-۱۲-۱۱
طلائیه - خیبر
شهید لاچینانی / عزت اله
نام پدر: میرزامحمد
۱۳۴۱-۰۹-۰۶
فریدونشهر
۱۳۶۵-۱۰-۰۴
ام الرصاص - کربلای 4
۱۳۳۸-۰۴-۲۹
نجف آباد
۱۳۶۱-۰۲-۱۵
عملیات بیت المقدس
شهید مقضی / عبدالحسین
نام پدر: فتح اله
۱۳۳۹-۰۳-۰۶
اصفهان
۱۳۶۲-۱۲-۲۲
کوشک - خیبر
۱۳۳۶-۰۹-۲۵
نجف آباد
۱۳۶۱-۰۳-۰۴
خرمشهر - بیت المقدس
شهید موحدی / احمد
نام پدر: غلامرضا
۱۳۴۱-۰۶-۰۲
نجف آباد
۱۳۶۵-۱۱-۰۶
شلمچه - کربلاى 5
۱۳۲۹-۰۵-۰۱
اصفهان
۱۳۶۰-۰۸-۰۳
کرخه - طریق القدس
شهید مهرکش / مصطفی
نام پدر: یدالله
۱۳۳۹-۰۱-۰۱
اصفهان
۱۳۶۵-۱۱-۱۱
شلمچه - کربلای 5
۱۳۳۷-۰۴-۲۸
نجف آباد
۱۳۶۷-۰۱-۱۷
حلبچه - والفجر10
شهید نبوی / سید محسن
نام پدر: سید اصغر
۱۳۳۸-۰۷-۰۳
اصفهان
۱۳۶۳-۰۲-۱۱
جزیره مجنون - خیبر
۱۳۴۰-۰۱-۲۵
اصفهان
۱۳۶۱-۰۴-۲۳
شلمچه - رمضان
شهید نصوحی / رضا
نام پدر: عباسعلی
۱۳۳۴-۰۵-۲۵
دهنو مبارکه
۱۳۶۲-۱۲-۰۴
پاسگاه زید
۱۳۳۷-۰۱-۳۰
اژیه
۱۳۶۱-۰۸-۱۱
عین خوش - محرم