صفحه اصلی
loading...
 
 
 

شهدای فرهنگیان

عکس نام شهید تولد شهادت
۱۳۳۷-۰۷-۱۳
نجف آباد
۱۳۶۱-۰۱-۰۱
فتح المبین
۱۳۳۷-۰۴-۲۸
نجف آباد
۱۳۶۷-۰۱-۱۷
حلبچه - والفجر10
۱۳۳۵-۰۳-۰۱
اصفهان
۱۳۶۲-۱۲-۰۴
طلاییه
۱۳۴۳-۰۴-۱۶
نجف آباد
۱۳۶۴-۱۱-۱۷
فاو - والفجر8
۱۳۳۵-۰۴-۱۲
نجف آباد
۱۳۶۱-۰۱-۱۶
فتح المبین
۱۳۳۵-۰۶-۰۶
نجف آباد
۱۳۶۱-۰۴-۲۳
منطقه بصره - رمضان
۱۳۴۲-۰۱-۰۱
اصفهان
۱۳۶۱-۱۲-۲۶
عین خوش دهلران