صفحه اصلی
loading...
 
 
 

شهدای طلبه

عکس نام شهید تولد شهادت
۱۳۳۸-۰۱-۰۱
اصفهان
۱۳۶۱-۳-۲۰
تهران
شهید انتشاری / احمد
نام پدر: محمدعلی
۱۳۴۲-۴-۱۰
نجف آباد
۱۳۶۲-۱۲-۱۸
جزیره مجنون- خیبر
شهید انتشاری / حسن
نام پدر: حسین
۱۳۴۳-۰۱-۲۲
نجف آباد
۱۳۶۵-۱۱-۱۲
شلمچه - کربلای5
۱۳۴۲-۰۳-۲۵
نجف آباد
۱۳۶۱-۰۳-۰۲
خرمشهر
شهید انصاری / محمد
نام پدر: مرتضی
۱۳۴۵-۰۱-۲۰
نجف آباد
۱۳۶۵-۱۰-۰۴
ام الرصاص - کربلای4
شهید انوری / نوراله
نام پدر: قربانعلى
۱۳۴۴-۰۱-۰۸
نیشابور
۱۳۶۳-۱۲-۲۸
شرق دجله - بدر
شهید اورعی / منصور
نام پدر: رحيم
۱۳۴۳-۶-۱
خوانسار
۱۳۶۲-۱۲-۱۹
جزيره مجنون – خيبر
شهید اوشنی / محمد
نام پدر: محمد ابراهیم
۱۳۴۱-۵-۱۵
اوشن نایین
۱۳۶۵-۱-۳۰
فاو – والفجر 8
۱۳۴۵-۱-۱
مبارکه
۱۳۶۵-۱۰-۴
جزیره ام الرصاص-کربلای4
۱۳۴۲-۱-۱۰
مبارکه
۱۳۶۰-۹-۹
محوربستان(چزابه)- طریق القدس
۱۳۴۵-۰۱-۰۶
مبارکه
۱۳۶۷-۳-۵
شلمچه
۱۳۴۳-۹-۴
نجف آباد
۱۳۶۵-۱۰-۲۲
شلمچه - کربلای5
شهید ایزدی / احمد
نام پدر: عباس
۱۳۴۳-۰۲-۰۵
نجف آباد
۱۳۶۵-۱۰-۲۶
شلمچه - کربلای5
شهید ایزدی / عبدالرحیم
نام پدر: فضل اله
۱۳۴۴-۰۱-۲۳
نجف آباد
۱۳۶۲-۷-۲۹
مریوان - والفجر4
شهید ایزدی / علی
نام پدر: ابراهیم
۱۳۴۱-۰۱-۰۶
نجف آباد
۱۳۶۱-۷-۲۰
جاده دهلران
۱۳۴۹-۱۲-۰۳
آقداش سفلی - سیمیرم
۱۳۶۶-۱۲-۲۳
شاخ سورمه - والفجر10
شهید ایوبی / سید اکبر
نام پدر: سید محمد
۱۳۳۸-۰۰-۰۰
خوراسگان اصفهان
۱۳۶۲-۵-۲۶
راه اصفهان - تهران
شهید باقرزاده / جعفر
نام پدر: غلامرضا
۱۳۴۲-۴-۴
کاشان
۱۳۶۵-۱۲-۱۳
شلمچه – كربلاى 5
شهید باقری / حجت اله
نام پدر: فتح الله
۱۳۴۷-۰۴-۱۲
حاجى آباد اصفهان
۱۳۶۵-۱۰-۲۱
شلمچه - کربلاى 5
۱۳۴۵-۰۱-۰۱
نصر آباد آران
۱۳۶۵-۱۱-۱۱
شلمچه
۱۳۳۶-۱۰-۲
كاشان – روستاى حسنارود
۱۳۶۱-۴-۲۲
شرق بصره
شهید بانکی / سید علی
نام پدر: سید ابراهیم
۱۳۴۰-۱۱-۰۱
اصفهان
۱۳۶۱-۰۸-۱۱
چم هندى - محرم
شهید بانکی / سید مهدی
نام پدر: سید ابراهیم
۱۳۳۸-۷-۱
اصفهان
۱۳۶۱-۱-۴
عین خوش - فتح المبین
شهید براتی / یعقوب
نام پدر: عباس
۱۳۴۵-۰۵-۰۱
احمد آباد درچه
۱۳۶۴-۱۱-۲۸
فاو – والفجر 8
شهید بزرگی / محمدرضا
نام پدر: حبیب الله
۱۳۳۹-۰۷-۱۵
کاشان
۱۳۶۱-۰۳-۰۳
خرمشهر – بیت المقدس