صفحه اصلی
loading...
 
 
 

شهدای دانش آموز

عکس نام شهید تولد شهادت
شهید معین / مصطفی
نام پدر: احمد
۱۳۴۳-۰۵-۱۵
نجف آباد
۱۳۶۱-۰۴-۲۳
شلمچه – رمضان
۱۳۴۶-۰۴-۰۷
هونجان - شهرضا
۱۳۶۵-۱۲-۰۹
شلمچه - کربلای 5
۱۳۴۴-۰۳-۰۸
نجف آباد
۱۳۶۲-۰۴-۳۱
پیرانشهر - والفجر2
۱۳۴۷-۰۵-۰۱
هونجان - شهرضا
۱۳۶۵-۱۰-۰۵
جزیره ام الرصاص - کربلای 4
۱۳۴۲-۰۵-۰۱
اصفهان
۱۳۵۷-۰۸-۱۱
حسین اباد
۱۳۴۴-۰۲-۲۵
نجف آباد
۱۳۶۰-۰۹-۰۸
بستان - طریق القدس
شهید هادی / محمدحسن
نام پدر: محمد قلی
۱۳۴۲-۰۹-۰۴
هونجان - شهرضا
۱۳۶۱-۱۱-۱۸
فکه - والفجر مقدماتی