صفحه اصلی
loading...
 
 
 

شهدای دانشجو

عکس نام شهید تولد شهادت
۱۳۳۵-۵-۱۳
نایین
۱۳۶۲-۱۲-۲۱
کوشک - خیبر
شهید خدامی مارانی / سید محمد
نام پدر: سید ابراهیم
۱۳۴۳-۰۶-۰۵
اصفهان
۱۳۶۵-۱۱-۰۵
شلمچه - کربلای5
شهید خدمتی بیدگلی / حسن
نام پدر: سیف الله
۱۳۳۸-۰۹-۱۷
آران و بیدگل
۱۳۶۳-۰۱-۲۷
جزیره مجنون
شهید خردمندی / محمد
نام پدر: غلامرضا
۱۳۴۷-۰۶-۳۰
اصفهان
۱۳۶۵-۱۲-۰۷
شلمچه - کربلای5
۱۳۴۵-۰۵-۱۵
اصفهان
۱۳۶۴-۱۱-۲۶
فاو - والفجر 8
۱۳۳۷-۰۸-۰۲
اصفهان
۱۳۶۱-۲-۱۶
شلمچه - بیت المقدس1
۱۳۳۹-۱-۱۲
ابادان
۱۳۶۰-۰۶-۱۱
بستان
۱۳۳۰-۵-۲۸
اصفهان
۱۳۵۶-۱۲-۶
اعدام توسط ساواک
۱۳۴۳-۰۱-۲۰
خوانسار
۱۳۶۵-۰۹-۲۶
فاو
۱۳۴۳-۰۳-۳۱
اصفهان
۱۳۶۴-۱۱-۳۰
فاو - والفجر8
شهید دهقانی / عباسعلی
نام پدر: نعمت اله
۱۳۴۶-۰۱-۰۱
اصفهان
۱۳۶۷-۳-۲۳
شلمچه - بیت المقدس 7
۱۳۴۴-۰۱-۰۱
خوراسگان اصفهان
۱۳۶۴-۰۴-۱۱
شلمچه
۱۳۳۶-۰۵-۰۹
اصفهان
۱۳۶۲-۱۲-۲۵
خیبر
۱۳۴۰-۱-۲۳
اصفهان
۱۳۵۷-۵-۱۵
درگیری با مزدوران شاه
۱۳۳۸-۰۸-۰۱
فریدن
۱۳۶۱-۰۶-۰۸
مریوان
۱۳۴۴-۰۶-۰۵
خوراسگان اصفهان
۱۳۶۷-۰۳-۲۳
شلمچه- بیت المقدس 7
۱۳۳۷-۰۶-۱۴
نجف آباد
۱۳۵۹-۱۱-۱۸
سوسنگرد
۱۳۳۸-۰۶-۲۹
اصفهان
۱۳۶۲-۱۲-۰۶
طلائیه - خیبر
شهید رضوی / مجتبی
نام پدر: محمود
۱۳۴۷-۰۱-۰۱
اصفهان
۱۳۶۷-۰۱-۲۹
فاو
شهید رفیعیان / علیرضا
نام پدر: حبیب الله
۱۳۴۰-۰۱-۰۱
اصفهان
۱۳۶۰-۰۷-۰۸
دارخوین - ثامن الائمه
شهید روان / محمود
نام پدر: مهدی
۱۳۴۷-۰۹-۰۵
اصفهان
۱۳۶۱-۰۳-۰۳
خرمشهر - بیت المقدس
شهید روحانی / علیرضا
نام پدر: محمدعلی
۱۳۳۹-۰۱-۰۱
اصفهان
۱۳۶۵-۱۱-۱۰
شلمچه - کربلای5
۱۳۳۹-۰۳-۱۷
اصفهان
۱۳۶۰-۰۶-۲۶
سوسنگرد
۱۳۴۵-۰۹-۰۱
روستای امیران
۱۳۶۵-۱۲-۰۴
شلمچه - کربلای5
شهید زارعی / احمد
نام پدر: حسین
۱۳۳۳-۰۸-۰۸
اصفهان
۱۳۶۰-۰۹-۱۵
بستان - طریق القدس