صفحه اصلی
loading...
 
 
 

سرداران شهید

عکس نام شهید تولد شهادت
۱۳۴۰-۰۳-۱۷
اصفهان
۱۳۶۵-۱۰-۰۴
آبادان - کربلای 4
۱۳۳۳-۰۱-۱۵
نجف آباد
۱۳۶۲-۰۸-۰۱
تنگه گرمک - بانه
۱۳۴۳-۱۰-۱۵
زرین شهر
۱۳۶۵-۱۲-۰۸
کربلای 5
۱۳۳۸-۱-۷
اصفهان
۱۳۶۱-۵-۲
جاده کامیاران - مریوان
۱۳۳۸-۲-۱۵
نجف آباد
۱۳۶۴-۱۱-۲۱
فاو
شهید حجتی / محمدعلی
نام پدر: مرتضی
۱۳۳۹-۱۲-۲۹
نجف آباد
۱۳۶۰-۰۹-۰۸
طریق القدس - سوسنگرد
۱۳۳۱-۰۳-۰۵
نجف آباد
۱۳۶۱-۰۲-۱۳
خرمشهر - بیت المقدس
شهید حری / محمود
نام پدر: حسین
۱۳۳۸-۱۰-۹
نجف آباد
۱۳۶۱-۲-۱۵
جاده اهواز خرمشهر - بیت المقدس
شهید حسنی / سید رسول
نام پدر: سید محمد رضا
۱۳۳۶-۰۸-۳۰
نجف آباد
۱۳۶۲-۰۷-۲۷
بانه ارتفاعات کنگرک
۱۳۳۹-۳-۳۱
قهدریجان اصفهان
۱۳۶۱-۲-۹
عملیات بیت المقدس
۱۳۳۹-۰۸-۰۵
اصفهان
۱۳۶۱-۰۸-۱۱
محرم
شهید حلوایی / مصطفی
نام پدر: حمداسماعیل
۱۳۴۱-۱۱-۰۱
خمینی شهر
۱۳۶۲-۱۲-۰۴
جزیره مجنون عراق
۱۳۳۹-۰۶-۱۸
اصفهان
۱۳۶۰-۰۹-۰۸
بستان - طریق القدس
۱۳۳۵-۵-۱۳
نایین
۱۳۶۲-۱۲-۲۱
کوشک - خیبر
شهید خدادادی / محمدیار
نام پدر: الله یار
۱۳۴۲-۰۴-۰۳
فارسان
۱۳۶۵-۱۲-۰۹
شلمچه - کربلای5
۱۳۳۷-۰۶-۱۴
روستای سین برخوار
۱۳۶۱-۰۹-۰۲
عین خوش - فتح المبین
۱۳۳۹-۱۲-۲۹
اصفهان
۱۳۶۱-۰۲-۱۵
خرمشهر- بیت المقدس1
شهید خرازی / حسین
نام پدر: کریم
۱۳۳۶-۵-۳۱
اصفهان
۱۳۶۵-۱۲-۷
شلمچه - کربلای5
۱۳۴۲-۱۲-۰۶
نجف آباد
۱۳۶۵-۱۰-۰۴
ام الرصاص - کربلای 4
شهید خطیبی / احمد
نام پدر: مصطفی
۱۳۴۱-۴-۲۴
اصفهان
۱۳۶۴-۳-۲۱
جاده خندق
شهید خودسیانی / علی محمد
نام پدر: محمدابراهیم
۱۳۳۹-۱۲-۰۷
آبادان
۱۳۶۰-۰۶-۲۹
دارخوئین
۱۳۳۷-۰۸-۰۲
اصفهان
۱۳۶۱-۲-۱۶
شلمچه - بیت المقدس1
شهید داوری / محمد
نام پدر: حسینعلی
۱۳۳۷-۰۶-۰۲
دولت آباد
۱۳۵۹-۰۳-۲۵
سنندج
شهید دستگردی / محمد
نام پدر: فضل اله
۱۳۳۸-۰۵-۱۰
خمینی شهر
۱۳۶۰-۰۴-۲۴
شهید دهقانی پوده / حسین
نام پدر: عبدالرضا
۱۳۳۲-۰۱-۱۰
پوده
۱۳۶۲-۰۱-۱۰
کردستان - مریوان