صفحه اصلی
loading...
 
 
 

شهدای جهادگر

عکس نام شهید تولد شهادت
۱۳۳۰-۲-۸
قهنویه
۱۳۵۸-۵-۱۶
سیستان و بلوچستان – جاده خاش
۱۳۳۶-۰۱-۰۱
اصفهان
۱۳۶۱-۰۱-۱۴
شوش
۱۳۴۲-۰۴-۳۰
جوزدان
۱۳۶۳-۰۱-۰۲
مریوان
شهید هاشمی فشارکی / سید ساعد
نام پدر: سید اسماعیل
۱۳۴۰-۴-۲۰
اصفهان
۱۳۶۱-۷-۱۰
سومار عملیات مسلم بن عقیل
۱۳۳۳-۰۲-۰۴
خمینی شهر
۱۳۶۰-۰۴-۰۸
کردستان
۱۳۴۶-۱۲-۲۹
نجف آباد
۱۳۶۵-۱۱-۲۵
شلمچه - کربلاى 5
۱۳۴۳-۰۶-۱۵
افجان
۱۳۶۳-۱۰-۲۳
جزیره مجنون
۱۳۳۶-۰۶-۰۱
اصفهان
۱۳۶۶-۱۱-۰۳
سردشت