صفحه اصلی
loading...
 
 
 

شهدای طلبه

عکس نام شهید تولد شهادت
شهید بشارت / محمدتقی
نام پدر: حاج بابا
۱۳۲۴-۱۱-۰۷
دهاقان
۱۳۶۰-۱۰-۰۷
تهران
۱۳۴۴-۱-۱
اصفهان
۱۳۶۵-۱۱-۱۲
شلمچه
۱۳۴۰-۰۳-۰۳
اصفهان
۱۳۶۰-۰۹-۰۹
محور بستان - طریق القدس
۱۳۴۴-۰۱-۱۴
اردستان
۱۳۶۱-۰۸-۱۱
جبهه عین خوش
شهید بهرامی / محمد
نام پدر: مرتضی
۱۳۴۴-۱-۱
دیزیچه مبارکه
۱۳۶۱-۱-۳
عین خوش - فتح المبین
شهید بهشتی / سید مهدی
نام پدر: سيّد محمد
۱۳۴۰-۱۱-۱۱
کاشان
۱۳۶۴-۱-۱۶
عمليات بدر
شهید بهشتی نژاد / سید حسن
نام پدر: سید مصطفی
۱۳۲۴-۱۰-۱۴
اصفهان
۱۳۶۰-۵-۱
اصفهان
شهید بهشتی نژاد / سید مهدی
نام پدر: سید مصطفى
۱۳۴۱-۰۵-۰۱
اصفهان
۱۳۶۲-۱۲-۲۶
جزیره مجنون – خیبر
شهید بیاتی / رضا
نام پدر: جواد
۱۳۴۴-۰۱-۰۱
گلپایگان
۱۳۶۱-۸-۱۹
عین خوش
۱۳۴۲-۰۰-۰۰
فریدن
۱۳۶۰-۰۹-۰۸
بستان
شهید بیگی / علی محمد
نام پدر: غلامرضا
۱۳۳۷-۰۳-۲۳
نوش آباد
۱۳۶۱-۰۱-۰۲
کرخه
۱۳۴۲-۰۲-۱۵
اصفهان
۱۳۶۱-۸-۲۸
عین خوش
شهید پاینده / علی محمد
نام پدر: حسن علی
۱۳۴۰-۶-۳۰
نجف آباد
۱۳۶۲-۱۲-۵
جزیره مجنون- خیبر
شهید پاینده / غلامحسین
نام پدر: محمدعلی
۱۳۳۷-۱۱-۰۱
نجف آباد
۱۳۶۱-۱۱-۲۲
رقابیه - والفجرمقدماتی
شهید پرنده / مهدی
نام پدر: غلامرضا
۱۳۴۲-۰۳-۰۳
خمینى شهر
۱۳۶۰-۹-۱۲
بستان – طریق القدس
۱۳۴۴-۰۵-۱۴
نجف آباد
۱۳۶۱-۵-۷
کوشک - رمضان
شهید پناهی / ناصر
نام پدر: غلامعلى
۱۳۴۷-۰۴-۰۱
درچه
۱۳۶۵-۱۰-۰۴
جزیره ام الرصاص
۱۳۴۳-۰۱-۰۸
نجف آباد
۱۳۶۵-۱۰-۲۰
شلمچه - کربلای5
شهید پوربافرانی / محمد علی
نام پدر: محمّد حسين
۱۳۴۰-۱-۱۶
بافران نايين
۱۳۶۱-۲-۱۵
كرخه نور – عمليات بيت المقدس
۱۳۴۲-۰۶-۲۵
نجف آباد
۱۳۶۰-۰۶-۱۶
سر پل ذهاب
شهید پورقاسمیان / علی
نام پدر: مانده علی
۱۳۳۹-۰۱-۰۲
نجف آباد
۱۳۶۰-۰۶-۱۷
سرپل ذهاب
۱۳۴۲-۱۰-۱۸
نجف آباد
۱۳۶۳-۱۲-۲۱
جزیره مجنون - بدر
۱۳۴۲-۱۱-۲۸
اصفهان
۱۳۶۲-۰۷-۳۰
مریوان- والفجر 4
شهید پولاد خوان / سعید
نام پدر: رحمت الله
۱۳۴۴-۰۱-۱۹
اصفهان
۱۳۶۱-۰۸-۱۱
عین خوش- فتح المبین
شهید پیرپیران / محمد
نام پدر: حیدرعلی
۱۳۴۴-۰۱-۲۰
نجف آباد
۱۳۶۱-۴-۲۳
شرق بصره