صفحه اصلی
loading...
 
 
 

شهدای دانشجو

عکس نام شهید تولد شهادت
۱۳۴۰-۰۲-۰۳
اصفهان
۱۳۶۳-۱۲-۲۶
شرق دجله - عملیات بدر
۱۳۳۰-۵-۱
اصفهان
۱۳۵۶-۵-۶
زندان های ساواک
شهید سامع / رحمت اله
نام پدر: شکرالله
۱۳۳۶-۰۱-۰۱
شهرضا
۱۳۶۱-۰۸-۱۶
زبیدات - محرم
شهید سجادیان / سید اصغر
نام پدر: سید مهدی
۱۳۴۲-۰۳-۱۳
اصفهان
۱۳۶۵-۱۰-۰۴
شلمچه - کربلای5
۱۳۳۸-۱۲-۱۲
نجف آباد
۱۳۶۲-۱۲-۰۵
جزایر مجنون - خیبر
۱۳۳۸-۱۲-۰۱
اصفهان
۱۳۶۱-۰۲-۱۶
بیت المقدس
شهید سرمدی / محسن
نام پدر: محمد
۱۳۳۶-۱۱-۲۶
نجف آباد
۱۳۶۲-۱۱-۰۱
چزیره مجنون - خیبر
۱۳۳۳-۰۶-۰۵
رهنان
۱۳۶۱-۰۲-۱۶
خرمشهر - بیت المقدس
۱۳۳۷-۰۹-۰۲
زرین شهر
۱۳۶۵-۱۰-۲۰
شلمچه - عملیات کربلای 5
۱۳۳۷-۱۰-۰۲
زرین شهر
۱۳۶۵-۱۰-۲۳
شلمچه - کربلای 5
۱۳۳۶-۰۱-۰۵
اصفهان
۱۳۶۰-۱۲-۲۳
کرخه نور
۱۳۴۶-۲-۴
زواره
۱۳۶۵-۱۰-۳
عملیات کربلای 4 درجزیره ام الرصاص
۱۳۳۹-۰۳-۱۵
روستای روران
۱۳۶۴-۱۲-۰۴
هورالهویزه - خیبر
شهید شریعتی / سید مهدی
نام پدر: سیدحسین
۱۳۳۷-۶-۲۶
نجف آباد
۱۳۶۱-۴-۲۳
شرق بصره-رمضان
شهید شفرئی / حمید
نام پدر: علیرضا
۱۳۳۹-۲-۱۶
اصفهان
۱۳۶۱-۷-۱۰
پاسگاه زید – بیت المقدس
۱۳۳۹-۰۱-۰۵
نجف آباد
۱۳۶۱-۰۳-۰۲
خرمشهر - بیت المقدس
شهید شفیعیون / اصغر
نام پدر: محمدرحیم
۱۳۳۸-۰۵-۰۱
اصفهان
۱۳۶۰-۰۴-۱۶
دارخوین آبادان
۱۳۳۹-۱۲-۱۷
اصفهان
۱۳۶۱-۰۸-۱۱
عین خوش - محرم
۱۳۴۶-۰۳-۲۳
اصفهان
۱۳۶۵-۱۰-۰۴
شلمچه - یوسف 3
شهید صمدیه لباف / مرتضی
نام پدر: محمدعلی
۱۳۳۰-۸-۵
اصفهان
۱۳۵۴-۱۱-۶
زیر شکنجه
شهید صنیع زاده / احمد
نام پدر: شکر اله
۱۳۳۷-۱۰-۰۱
اصفهان
۱۳۶۲-۰۸-۰۵
والفجر 4
۱۳۴۰-۱۲-۱۲
اصفهان
۱۳۶۵-۱۰-۲۰
آبادان - کربلای 5
۱۳۴۱-۰۱-۲۷
اصفهان
۱۳۶۵-۱۰-۲۳
شلمچه - کربلای 5
۱۳۴۴-۰۵-۲۵
زرین شهر
۱۳۶۵-۱۰-۲۰
شلمچه – کربلای 5
۱۳۳۳-۰۵-۰۲
جندق
۱۳۶۰-۱۱-۱۷
شلمچه - کربلای5