صفحه اصلی
loading...
 
 
 

شهدای بسیجی

عکس نام شهید تولد شهادت
۱۳۶۴-۰۱-۰۲
اصفهان
۱۳۶۵-۱۱-۰۲
شلمچه - کربلاى 5
۱۳۳۶-۰۱-۰۶
سین برخوار
۱۳۶۱-۰۱-۱۰
عین خوش - فتح المبین
۱۳۴۳-۰۳-۰۴
سین برخوار
۱۳۶۲-۰۱-۲۴
بیت المقدس
شهید خسرویان / جانعلی
نام پدر: خداداد
۱۳۴۵-۱۰-۰۲
هونجان - شهرضا
۱۳۶۳-۱۲-۲۳
شرق دجله - بدر
۱۳۳۳-۰۱-۰۶
هونجان - شهرضا
۱۳۶۳-۱۲-۲۳
شرق دجله - بدر
شهید خسرویان / محمدحسن
نام پدر: جعفرقلی
۱۳۴۵-۱۲-۱۰
هونجان - شهرضا
۱۳۶۷-۰۲-۱۲
محور آبادان – ماهشهر
۱۳۴۳-۰۱-۲۰
هونجان - شهرضا
۱۳۶۳-۰۶-۱۲
مهاباد
شهید خوبان / رضا
نام پدر: عقیل
۱۳۴۵-۰۲-۱۰
میمه
۱۳۶۲-۰۷-۲۸
حاج عمران عراق
۱۳۴۴-۰۳-۰۱
حبیب آباد
۱۳۶۱-۰۸-۱۱
محرم
۱۳۴۳-۰۱-۱۸
پزوه خوراسگان
۱۳۶۰-۰۷-۱۵
دارخوین - ثامن الائمه
۱۳۴۶-۰۱-۱۰
خوراسگاه اصفهان
۱۳۶۴-۱۲-۱۲
فاو - والفجر 8
شهید دهقانی / علیرضا
نام پدر: عبدالکریم
۱۳۳۸-۱۰-۱۵
اصفهان
۱۳۶۰-۸-۱۵
عین خوش - محرم
۱۳۴۵-۰۷-۱۵
اسفرجان شهرضا
۱۳۶۴-۱۱-۲۹
والفجر8
۱۳۴۱-۰۳-۰۹
هونجان - شهرضا
۱۳۶۲-۰۴-۰۶
کردستان - والفجر 3
شهید رجائیان / رحمت اله
نام پدر: حسینقلی
۱۳۴۰-۰۱-۰۷
هونجان - شهرضا
۱۳۶۱-۰۸-۱۶
دهلران - محرم
شهید رحمتی / یداله
نام پدر: مصطفی
۱۳۴۰-۰۱-۰۱
خمینی شهر
۱۳۶۳-۱۲-۲۲
جزیره مجنون - بدر
۱۳۳۶-۱۱-۱۵
حنا - سمیرم
۱۳۶۵-۱۰-۰۴
شلمچه
۱۳۴۵-۰۴-۰۵
قهریزجان
۱۳۶۲-۱۲-۰۵
جزیره مجنون - خیبر
شهید رضوی / سید ابوالفضل
نام پدر: سید محمد
۱۳۴۲-۶-۱۷
اصفهان
۱۳۶۲-۸-۱۳
منطقه عملیاتی والفجر 4
۱۳۴۵-۰۸-۰۲
هونجان - شهرضا
۱۳۶۶-۱۰-۰۴
جاده فریدن – داران
۱۳۳۶-۰۳-۰۲
میمه
۱۳۶۱-۰۹-۲۴
عین خوش دهلران
شهید روح الهی / محمد
نام پدر: عزیزالله
۳۸--
خمینی شهر
۶۲-۱۲-۳۰
عملیات خیبر
شهید روشنایی / مصطفی
نام پدر: ابراهیم
۱۳۴۵-۰۹-۱۵
اسفرجان شهرضا
۱۳۶۳-۱۲-۲۶
جنوب
شهید ره بیدی / مجتبی
نام پدر: مرتضی
--
۶۲-۲-۳۱
عملیات والفجریک
شهید زمانی / محمدحسن
نام پدر: رجبعلی
۱۳۴۴-۰۱-۰۳
خوراسگاه اصفهان
۱۳۶۱-۰۸-۱۱