صفحه اصلی
loading...
 
 
 

سرداران شهید

عکس نام شهید تولد شهادت
شهید رئیسی / منصور
نام پدر: ناصر
۱۳۳۷-۰۵-۲۹
ابادان
۱۳۶۱-۰۸-۱۲
عین خوش - محرم
شهید ربیعی / نعمت الله
نام پدر: رحمت الله
۱۳۳۷-۰۶-۰۱
مبارکه
۱۳۶۳-۱۳-۲۰
شرق دجله عراق
۱۳۴۵-۰۵-۰۹
فلاورجان
۱۳۶۵-۱۰-۲۷
شلمچه کربلای 5
۱۳۳۶-۱۲-۲۹
اصفهان
۱۳۶۲-۵-۱۴
منطقه حاج عمران والفجر 2
۱۳۳۹-۰۴-۲۰
اصفهان
۱۳۶۱-۰۱-۰۳
عین خوش - فتح المبین
۱۳۳۸-۰۴-۱۷
روستای آدریان خمینی شهر
۱۳۶۴-۰۸-۱۶
منطقه اشنویه - قادر
۱۳۴۴-۰۴-۱۵
اصفهان
۱۳۶۵-۱۰-۲۱
شلمچه - کربلای5
۱۳۴۵-۰۱-۱۹
هونجان - شهرضا
۱۳۶۹-۱۱-۲۶
کویر سیاه کوه
شهید رضوی زاده / سید ولی اله
نام پدر: سید اسماعیل
۱۳۳۹-۰۵-۰۷
روستای هونجان شهرضا
۱۳۶۵-۱۲-۰۹
شلمچه - کربلای5
شهید رفیعی / اکبر
نام پدر: حسنعلی
۱۳۴۴-۰۳-۱۵
کرکوند مبارکه
۱۳۶۶-۰۴-۰۳
نصر5
۱۳۳۹-۰۵-۳۱
اصفهان
۱۳۶۷-۰۱-۰۶
حلبچه - والفجر1
۱۳۳۵-۰۵-۰۱
قهدریجان اصفهان
۱۳۶۱-۰۵-۰۷
پاسگاه زید - رمضان
۱۳۳۵-۰۱-۰۱
اصفهان
۱۳۶۱-۰۹-۰۶
آذربایجان غربی - سردشت والفجر 9
شهید روشنایی / سید حسن
نام پدر: سید احمد
۱۳۳۷-۰۱-۱۶
نجف آباد
۱۳۶۲-۰۷-۳۰
بانه ارتفاعات کنگرک
شهید ریاحی نبی / محمدرضا
نام پدر: ابوالقاسم
۱۳۴۱-۶-۲۶
اصفهان
۱۳۶۲-۵-۱۴
حاجی عمران - والفجر2
۱۳۳۹-۰۳-۱۷
اصفهان
۱۳۶۰-۰۶-۲۶
سوسنگرد
۱۳۴۰-۱۱-۱۷
کاشان
۱۳۶۷-۰۵-۱۶
سقز
۱۳۴۰-۰۴-۰۱
دولت آباد
۱۳۶۱-۰۴-۲۳
عملیات رمضان
شهید زارعی / احمد
نام پدر: حسین
۱۳۳۳-۰۸-۰۸
اصفهان
۱۳۶۰-۰۹-۱۵
بستان - طریق القدس
۱۳۴۴-۰۶-۱۰
رهنان اصفهان
۱۳۶۵-۱۰-۰۴
ام الرصاص - کربلای 4
شهید زجاجی / اکبر
نام پدر: عباس
۱۳۳۸-۰۱-۲۰
کاشان
۱۳۶۲-۱۲-۲۱
جزیره مجنون - خیبر
۱۳۴۳-۰۳-۱۴
اصفهان
۱۳۶۶-۰۴-۳۰
سقز
۱۳۳۷-۱۱-۲۰
مبارکه
۱۳۶۴-۱۲-۱۲
فاو
شهید سادات کچویی / سیدحسن
نام پدر: سیدابراهیم
۱۳۴۱-۰۱-۰۸
روستای کچوئیه زرین شهر
۱۳۶۲-۱۲-۱۹
جزیره مجنون - خیبر
شهید سامع / مهدی
نام پدر: رحمت اله
۱۳۴۱-۰۶-۲۵
شهرضا
۱۳۶۱-۰۸-۱۲
محرم