صفحه اصلی
loading...
 
 
 

شهدای طلبه

عکس نام شهید تولد شهادت
۱۳۴۶-۰۶-۱۱
اصفهان
۱۳۶۲-۱۲-۱۶
عملیات خیبر
۱۳۳۷-۰۸-۰۴
شهرضا
۱۳۶۱-۲-۲۰
شلمچه - بیت المقدس
شهید ترابی / محمود
نام پدر: غلامحسین
۱۳۴۶-۱۰-۱۷
نجف آباد
۱۳۶۲-۱۲-۵
جزیره مجنون – خیبر
شهید تردست / علی
نام پدر: على بابا
۱۳۴۸-۰۲-۰۱
رودآباد - سیمیرم
۱۳۶۶-۱۲-۲۳
شاخ شمیران – کربلاى 1
شهید ترسلی / حسن
نام پدر: احمد
۱۳۴۵-۱۲-۱۷
کاشان
۱۳۶۵-۱۰-۴
ام الرصاص- کربلاى 4
شهید ترکان / احمد
نام پدر: حسین
۱۳۴۳-۰۳-۱۱
اصفهان
۱۳۶۲-۰۴-۳۰
غرب پیران شهر- والفجر 2
۱۳۴۲-۱۰-۳۰
آبادان
۱۳۶۵-۱۲-۱۰
شلمچه -کربلاى 5
شهید ترنجی منفرد / رضا
نام پدر: امر الله
۱۳۳۷-۶-۱۶
کاشان
۱۳۶۳-۱۲-۲۶
جزيره مجنون – عمليات بدر
۱۳۳۸-۴-۱۲
کاشان
۱۳۶۱-۴-۳۰
شلمچه – رمضان
۱۳۴۶-۰۳-۱۷
اصفهان
۱۳۶۲-۰۵-۰۹
ارتفاعات حاج عمران - والفجر 2
شهید توکل / محمدتقی
نام پدر: محمد حسین
۱۳۳۵-۱-۱
گلپایگان
۱۳۶۱-۲-۲۲
پاسگاه کوت سوارى
شهید توکلی / مهدی
نام پدر: ناد علی
۱۳۴۷-۱۲-۲۹
روستای دستگرد
۱۳۶۵-۱۲-۵
شلمچه - کربلای5
شهید توکلی / یزدانبخش
نام پدر: عباسعلی
۱۳۴۷-۱۲-۲۹
روستای فخرآباد مبارکه
۱۳۶۵-۱۰-۱۹
شلمچه - کربلای5
۱۳۴۵-۰۴-۰۶
دارگان فلاورجان
۱۳۶۴-۶-۱۷
غرب اشنویه – قادر
شهید ثابت / رضا
نام پدر: محمدعلى
۱۳۴۵-۰۵-۰۶
اصفهان
۱۳۶۱-۴-۲۰
پاسگاه زید - رمضان
۱۳۴۸-۰۱-۰۱
اصفهان
۱۳۶۵-۱۰-۱۰
شلمچه - کربلاى 4
شهید جبارزارع / محمدحسن
نام پدر: غلامحسین
۱۳۴۳-۰۷-۲۷
اصفهان
۱۳۵۹-۱۲-۱۱
خونین شهر – جبهه رقابیه
شهید جدیدی / محمد
نام پدر: مرتضی
۱۳۴۱-۰۱-۰۵
عسگران تیران و کرون
۱۳۶۰-۱۲-۲۰
کرخه نور
۱۳۳۹-۱۱-۰۵
اصفهان
۱۳۶۰-۰۳-۲۲
دارخوین
شهید جعفری / حسن
نام پدر: قدمعلى
۱۳۵۰-۰۱-۰۱
کاشان
۱۳۶۶-۱۲-۲۵
حلبچه – وافجر 1
شهید جعفری / رضا
نام پدر: محمود
۱۳۴۲-۰۱-۰۱
دهنو
۱۳۶۱-۸-۱۱
عین خوش – محرم
شهید جعفری / رمضان
نام پدر: مراد علی
۱۳۴۷-۱-۱
خولنجان
۱۳۶۵-۱۰-۴
جزیره ام الرصاص-کربلای4
۱۳۴۰-۰۱-۰۱
اصفهان
۱۳۶۲-۰۷-۳۰
تپه هاى سنگ معدن- والفجر 4
۱۳۴۷-۱-۸
روستاى ساديان – كاشان
۱۳۶۵-۱۰-۳
ام الرصاص- كربلاى 4
۱۳۴۴-۰۶-۰۴
اصفهان
۱۳۶۱-۰۵-۰۶
شلمچه - رمضان