صفحه اصلی
loading...
 
 
 

شهدای دانشجو

عکس نام شهید تولد شهادت
۱۳۳۳-۰۶-۰۱
اصفهان
۱۳۵۹-۰۸-۰۱
پاوه (نوسود)
شهید طفلان آب / سعید
نام پدر: اسماعیل
۱۳۳۹-۰۹-۰۹
اصفهان
۱۳۶۰-۰۹-۱۳
بستان
شهید طیبی / سید محمدرضا
نام پدر: سیدابوالقاسم
۱۳۴۵-۰۱-۱۵
شهرضا
۱۳۶۵-۱۲-۱۰
کربلای 5
شهید عالی نژاد / نورعلی
نام پدر: ابراهیم
۱۳۴۸-۰۱-۱۱
۱۳۶۷-۰۳-۰۴
شلمچه
۱۳۳۸-۰۳-۰۱
اصفهان
۱۳۶۱-۸-۱۱
منطقه عین خوش
شهید عرشی / محمدرضا
نام پدر: عزیزاله
۱۳۳۸-۱۰-۱۰
نجف آباد
۱۳۶۶-۰۴-۱۳
سردشت - نصر4
شهید عزیزی / ناصر
نام پدر: علمدار
۱۳۴۸-۰۱-۰۵
۱۳۶۷-۰۳-۲۳
شلمچه
شهید علایی / علی
نام پدر: هدایت اله
۱۳۳۹-۰۳-۱۳
الیگودرز
۱۳۶۰-۰۶-۲۰
ثامن الائمه
۱۳۳۱-۰۵-۱۷
اصفهان
۱۳۶۱-۰۳-۲۱
دارخوئین
۱۳۳۹-۰۵-۲۸
نجف آباد
۱۳۷۲-۰۶-۰۲
شهید علیزاده / غلامرضا
نام پدر: علی اکبر
۱۳۳۹-۰۳-۱۴
کاشان
۱۳۶۱-۰۲-۲۰
خرمشهر - بیت المقدس
شهید عمو / غلامرضا
نام پدر: اکبر
۱۳۳۸-۱۱-۲۷
شهرضا
۱۳۶۴-۱۲-۲۸
پالایشگاه اصفهان
شهید عموحسنی / حسین
نام پدر: محمود
۱۳۴۳-۰۲-۰۱
کاشان
۱۳۶۴-۱۰-۰۴
ام الرصاص - کربلای 4
شهید غلا فگر / سید مرتضی
نام پدر: سید مهدی
۱۳۳۶-۰۵-۲۰
اصفهان
۱۳۶۰-۱۲-۲۳
دارخوئین
۱۳۳۷-۱۲-۰۸
کرچگان باغ بهادران
۱۳۶۰-۰۳-۰۲
شلمچه
۱۳۳۷-۱۱-۲۳
نجف آباد
۱۳۶۱-۱۱-۲۰
دشت عباس - فتح المبین
شهید فرجی / مجتبی
نام پدر: محمدعلی
۱۳۳۷-۰۴-۰۱
گلپایگان
۱۳۶۱-۰۱-۰۴
رقابیه - فتح المبین
شهید فرزین / حسن
نام پدر: حسین
۱۳۳۸-۰۲-۰۳
اصفهان
۱۳۶۱-۱-۲۱
دشت عباس- فتح المبین
شهید فروتن / تقی
نام پدر: محمد
۱۳۳۷-۰۵-۰۱
اصفهان
۱۳۶۰-۱۲-۰۱
تنگه چزابه
۱۳۴۵-۰۱-۰۱
آران و بیدگل
۱۳۶۵-۰۲-۰۶
۱۳۳۴-۰۳-۰۳
اصفهان
۱۳۶۵-۱۰-۲۰
ام الرصاص - کربلای 4
۱۳۳۷-۰۷-۲۹
۱۳۶۳-۱۲-۲۳
بدر
۱۳۳۹-۰۱-۲۱
نجف آباد
۱۳۶۵-۰۲-۱۹
فاو - والفجر 8
۱۳۳۹-۰۶-۰۲
اصفهان
۱۳۶۵-۱۰-۲۰
بمباران اصفهان
۱۳۴۶-۰۳-۱۵
اصفهان
۱۳۶۵-۰۲-۰۹
فاو - والفجر8