صفحه اصلی
loading...
 
 
 

شهدای بسیجی

عکس نام شهید تولد شهادت
شهید زمانی / محمدعلی
نام پدر: قربانعلی
۱۳۲۸-۰۴-۲۵
سنگ سفید - خوانسار
۱۳۶۵-۱۲-۰۷
شلمچه - کربلای 5
۱۳۴۲-۰۸-۱۵
هونجان - شهرضا
۱۳۶۲-۰۷-۲۶
غرب – سومار
شهید زینلی بادی / علی
نام پدر: غلامرضا
۱۳۴۳-۰۸-۰۱
بادرود
۱۳۶۱-۰۹-۰۱
زبیدات
۱۳۴۵-۰۱-۰۱
اصفهان
۱۳۶۵-۰۲-۰۹
فاو
شهید سلطان پور / احمد
نام پدر: طهمورث
۱۳۴۶-۰۶-۱۵
اسفرجان شهرضا
۱۳۶۳-۱۲-۲۲
بدر
شهید سلیمی / سهراب
نام پدر: رضاقلی
۱۳۴۴-۰۱-۱۱
فریدن روستای سفتجان
۱۳۶۷-۰۵-۱۶
شهید سیفی / مهدی
نام پدر: شریف
۱۳۲۷-۰۶-۰۱
گلنارخانه گلپایگان
۱۳۶۱-۰۴-۲۴
30کیلومتری بصره،عملیات رمضان
۱۳۴۲-۰۲-۰۱
اصفهان
۱۳۶۱-۰۲-۱۵
شلمچه - بیت المقدس
۱۳۴۳-۰۷-۲۰
وردشت - سمیرم
۱۳۶۲-۱۲-۰۷
جزیره مجنون - خیبر
۱۳۴۴-۰۶-۰۱
حبیب آباد
۱۳۶۱-۰۲-۲۰
شلمچه - کربلای5
۱۳۵۱-۰۸-۰۹
میمه
۱۳۷۲-۱۱-۱۶
خرمشهر
۱۳۴۴-۱۱-۰۱
خورزوق
۱۳۶۵-۱۰-۲۷
شلمچه - کربلای5
شهید صادقی / حسین
نام پدر: علی اکبر
۱۳۴۸-۰۱-۱۹
اصفهان
۱۳۶۵-۱۰-۰۴
عملیات کربلای4 جزیره امرصاص
۱۳۴۱-۰۶-۳۰
سین برخوار
۱۳۶۱-۰۱-۰۴
رقابیه - فتح المبین
۱۳۴۳-۱۲-۰۷
خوراسگاه اصفهان
۱۳۶۵-۱۰-۱۹
شلمچه - کربلاى 5
۱۳۴۱-۰۷-۰۱
خوراسگاه اصفهان
۱۳۶۲-۰۱-۲۱
فکه
۱۳۴۳-۰۳-۰۷
فلاورجان -روستای طاد
۱۳۶۲-۰۵-۱۴
پیرانشهر والفجر2
شهید صدری شهرضا / حمیدرضا
نام پدر: نعمت الله
۱۳۳۹-۰۶-۰۷
اصفهان
۱۳۶۲-۱۲-۲۱
جزیره مجنون - خیبر
شهید صفری / علیرضا
نام پدر: حجت اله
۱۳۴۴-۱۲-۰۱
هونجان - شهرضا
۱۳۶۴-۱۱-۲۲
اروند رود - والفجر ۸
۱۳۴۱-۰۲-۰۱
هونجان - شهرضا
۱۳۶۳-۱۲-۲۳
سردشت - والفجر ۱۰
شهید صفی / صفرعلی
نام پدر: حبیب الله
۱۳۳۷-۰۶-۱۸
شهرضا
۱۳۶۴-۱۱-۳۰
فاو - والفجر8
شهید ضابطی / محمدعلی
نام پدر: غلامعلی
۱۳۲۳-۰۶-۰۹
زابل
۱۳۶۸-۱۱-۰۹
سه راه خرمشهر
شهید ضیائی / فضل اله
نام پدر: خانعلی
۱۳۴۱-۰۷-۱۱
هونجان - شهرضا
۱۳۶۲-۰۸-۲۰
سردشت - والفجر 4
۱۳۴۶-۰۱-۰۱
دولت آباد
۱۳۶۱-۰۸-۱۱
۱۳۴۶-۰۵-۱۰
خوراسگاه اصفهان
۱۳۶۱-۱۱-۱۸
والفجرمقدماتی