صفحه اصلی
loading...
 
 
 

سرداران شهید

عکس نام شهید تولد شهادت
۱۳۳۶-۱۱-۱۳
مبارکه
۱۳۶۰-۰۹-۰۹
بستان
۱۳۴۵-۰۹-۱۲
گز
۱۳۶۷-۰۱-۲۹
فاو
۱۳۴۱-۰۱-۰۱
روستای تیرانچی خمینی شهر
۱۳۶۱-۰۲-۱۰
خرمشهر
۱۳۳۶-۰۲-۱۸
اصفهان
۱۳۶۰-۰۷-۰۵
دارخویین - ثامن الائمه
۱۳۳۸-۴-۲۸
شهرضا
۱۳۶۳-۱۲-۲۲
جزیره مجنون - بدر
۱۳۳۹-۰۳-۱۵
آبادان
۱۳۶۲-۰۸-۰۱
بانه
۱۳۴۲-۱۱-۰۱
اصفهان
۱۳۶۴-۱۱-۲۸
فاو - والفجر 8
۱۳۴۲-۰۱-۰۱
اصفهان
۱۳۶۲--
طلائیه - خیبر
۱۳۳۸-۱۰-۰۸
اصفهان
۱۳۶۱-۰۴-۲۲
شلمچه - رمضان
۱۳۳۸--
ورنامخواست
۱۳۶۵-۱۰-۲۰
شلمچه - کربلای 5
شهید شاهمرادی / نبی اله
نام پدر: غلامعلی
۱۳۴۱-۰۲-۰۸
چادگان
۱۳۸۴-۱۰-۱۹
ارومیه
شهید شبانی / حسین
نام پدر: حیدرعلی
۱۳۴۱-۰۲-۰۵
خمینی شهر
۱۳۶۷-۰۱-۲۸
فاو
شهید شرکت / حسین
نام پدر: محمود
۱۳۳۴-۱۰-۰۱
اصفهان
۱۳۶۱-۰۳-۰۳
خرمشهر - بیت المقدس
۱۳۳۲-۰۶-۲۲
نائین
۱۳۶۳-۰۱-۰۲
مریوان
۱۳۴۴-۱۲-۰۱
رهنان اصفهان
۱۳۶۶-۰۹-۰۲
والفجر 8
۱۳۴۱-۰۱-۰۱
خمینی شهر
۱۳۷۶-۰۶-۲۶
اهواز
۱۳۲۴-۱۱-۱۰
قهدریجان
۱۳۶۱-۰۱-۱۵
شهید شفیعی / محمدعلی
نام پدر: ابراهیم
۱۳۲۹-۱۰-۰۴
نجف آباد
۱۳۶۷-۰۴-۳۱
منطقه کوشک
شهید شفیعیون / مهدی
نام پدر: محمدرحیم
۱۳۴۲-۱۰-۰۱
اصفهان
۱۳۶۲-۰۵-۱۲
پیرانشهر - والفجر2
شهید شهبازی / محمود
نام پدر: خانعلی
۱۳۳۷-۱۰-۳۰
اصفهان
۱۳۶۱-۳-۱
جاده اهواز خرمشهر-بیت المقدس
۱۳۲۴-۰۴-۰۵
خورزوق
۱۳۶۸-۰۱-۱۳
کربلای3
۱۳۴۴-۸-۷
اصفهان
۱۳۶۰-۱۱-۳۰
منطقه چزابه
۱۳۴۰-۰۹-۰۵
اصفهان
۱۳۶۷-۰۱-۲۹
فاو
۱۳۳۷-۰۹-۰۲
نجف آباد
۱۳۶۷-۰۴-۲۱
تنگه ابوغریب
شهید صفری / محمدعلی
نام پدر: اسداله
۱۳۳۷-۰۱-۱۵
قهساره
۱۳۶۲-۱۲-۰۳
منطقه طلائیه - خیبر