صفحه اصلی
loading...
 
 
 

شهدای طلبه

عکس نام شهید تولد شهادت
۱۳۳۶-۰۴-۱۰
روستاى کوشک
۱۳۵۹-۱۰-۲۳
محور آبادان – ماهشهر
۱۳۲۵-۱۰-۱۵
نجف آباد
۱۳۶۱-۰۱-۰۴
شوش - فتح المبین
۱۳۳۰-۱۲-۲۵
جلال آباد
۱۳۶۳-۱۲-۲۵
شلمچه – بدر
۱۳۴۹-۲-۳۱
اصفهان
۱۳۶۵-۶-۱۰
اسکله الامیه
شهید جمشیدی راد / شعبان
نام پدر: رحمت اله
۱۳۴۳-۰۶-۰۹
روستای قلعه میرزازمان
۱۳۶۵-۱۲-۰۱
شلمچه - کربلاى 5
شهید جنابی / محمدصادق
نام پدر: ماشاالله
۱۳۴۲-۰۳-۰۵
خوانسار
۱۳۶۲-۱۲-۵
جزیره مجنون
۱۳۴۱-۰۰-۰۰
اصفهان
۱۳۶۳-۱۲-۲۲
عملیات بدر
شهید جندقی / علیرضا
نام پدر: ابراهيم
۱۳۴۶-۵-۱۳
نايين
۱۳۶۵-۱۲-۵
عمليات كربلاى 5 - شلمچه
۱۳۴۷-۰۲-۲۰
اصفهان
۱۳۶۶-۱-۲۸
کربلای 10- کردستان
شهید جوادى / مرتضى
نام پدر: اسد الله
۱۳۴۰-۱۰-۰۱
اصفهان
۱۳۶۰-۰۷-۰۵
عملیات ثامن الائمه(ع)
۱۲۹۲-۰۱-۰۹
اصفهان
۱۳۶۱-۸-۱۱
رودخانه چم هندى – عین خوش – محرم
۱۳۳۹-۰۶-۲۲
اصفهان
۱۳۶۱-۰۳-۰۲
خرمشهر-عملیات بیت المقدس
شهید چترایی / قنبرعلى
نام پدر: لطفعلى
۱۳۴۸-۱۰-۱۲
تیران- عزیز آباد
۱۳۶۵-۱۱-۰۹
شلمچه - کربلاى 5
۱۳۳۹-۰۶-۱۰
اصفهان
۱۳۶۵-۱۰-۲۳
شلمچه - کربلای5
۱۳۴۵-۰۳-۱۵
نجف آباد
۱۳۶۲-۷-۲۴
کردستان دیواندره
۱۳۳۶-۰۲-۰۲
کاشان
۱۳۶۱-۷-۱۰
خرمشهر - اهواز – بیت المقدس
۱۳۴۲-۱۰-۱۲
تيران و كرون
۱۳۶۴-۶-۱۹
عمليات قادر
۱۳۴۵-۱-۱
آران وبیدگل
۱۳۶۱-۱-۲
شوش - فتح المبین
شهید حاجی زاده / احمد
نام پدر: ابوالقاسم
۱۳۴۶-۰۲-۰۳
نطنز
۱۳۶۳-۱۲-۲۲
عملیات بدر
شهید حاجی زاده / محمد
نام پدر: عبدالله
۱۳۴۵-۶-۲۰
بیدگل
۱۳۶۵-۱۰-۲۴
شلمچه - کربلای5
۱۳۲۰-۱۲-۲
سمنان
۱۳۷۹-۱۰-۱
پاکستان
۱۳۴۶-۱۰-۰۲
حسین آباد جرقویه
۱۳۶۵-۱۰-۰۴
شلمچه -کربلاى 4
۱۳۴۱-۰۶-۰۱
نجف آباد
۱۳۵۹-۱۲-۲۳
جبهه ذوالفقاریه
۱۳۳۷-۰۱-۰۱
اصفهان
۱۳۶۱-۱۱-۰۸
عملیات والفجر مقدماتى
شهید حبیبی / محمدتقى
نام پدر: عبدالعلى
۱۳۴۶-۰۱-۰۱
روستای خلیلی فریدن
۱۳۶۵-۱۰-۲۵
شلمچه – کربلاى 5