صفحه اصلی
loading...
 
 
 

شهدای دانشجو

عکس نام شهید تولد شهادت
۱۳۳۶-۱۲-۰۱
اصفهان
۱۳۶۱-۰۸-۰۵
عملیات محرم
۱۳۴۱-۰۲-۱۵
اصفهان
۱۳۶۵-۰۳-۱۷
فاو - والفجر 8
شهید کمالیان کوپایی / مرتضی
نام پدر: محمدابراهیم
۱۳۳۶-۰۱-۰۱
اصفهان
۱۳۶۰-۰۷-۰۵
دهلاویه
شهید کورنگ بهشتی / خسرو
نام پدر: نعمت اله
۱۳۳۹-۰۷-۰۹
اصفهان
۱۳۶۱-۰۲-۲۹
بیت المقدس
۱۳۲۳-۰۹-۲۹
شهرضا
۱۳۶۰-۱۱-۲۵
شهید کهتری / حسین
نام پدر: علی آقا
۱۳۴۳-۰۳-۲۰
کاشان
۱۳۶۵-۱۲-۲۱
شهید گلابگیر / محمد حسین
نام پدر: ابولقاسم
۱۳۴۰-۰۱-۰۹
شهرضا
۱۳۶۵-۱۲-۰۹
شلمچه - کربلای5
شهید گلابی / پرویز
نام پدر: مرتضی
۱۳۴۵-۰۵-۲۸
شهرضا
۱۳۶۷-۰۴-۰۴
طلائیه - خیبر
۱۳۳۶-۱۱-۳
خوزان خمینی شهر
۱۳۶۱-۸-۱۲
جبهه های باختران
۱۳۳۶-۰۱-۰۱
اصفهان
۱۳۶۳-۰۲-۰۹
اهواز
شهید مجلسی / نعمت اله
نام پدر: ذبیح اله
۱۳۴۳-۰۱-۳۰
اصفهان
۱۳۶۵-۰۵-۰۴
مجنون
شهید مجیدی / رضا
نام پدر: تقی
۱۳۳۸-۷-۴
اصفهان
۱۳۶۱-۱۲-۲۲
شلمچه - بیت المقدس
۱۳۴۱-۰۴-۰۱
اصفهان
۱۳۶۷-۰۵-۰۷
شلمچه
۱۳۳۷-۱۰-۰۱
اصفهان
۱۳۶۲-۰-۰
طلائیه - خیبر
۱۳۴۰-۰۴-۰۱
شهرضا
۱۳۶۱-۰۲-۱۶
بیت المقدس
۱۳۴۲-۰۱-۰۱
اصفهان
۱۳۶۵-۱۱-۰۷
شلمچه - کربلای 5
شهید مصدق خواه / سعید
نام پدر: محمد باقر
۱۳۴۰-۰۶-۲۶
اصفهان
۱۳۶۲-۰۷-۲۹
مریوان - والفجر 4
۱۳۴۰-۰۳-۰۲
اصفهان
۱۳۶۲-۱۲-۲۷
جزیره مجنون، خیبر
۱۳۳۵-۶-۲
اصفهان
۱۳۶۰-۳-۲۰
دارخوین بستان - فرمانده کل قوا
۱۳۳۴-۰۴-۱۷
اصفهان
۱۳۶۱-۰۸-۱۹
عین خوش - محرم
۱۳۳۷-۳-۱۹
اصفهان
۱۳۵۷-۸-۳
تظاهرات خیایان ابن سینا
۱۳۴۶-۰۳-۰۱
اصفهان
۱۳۶۵-۱۱-۰۱
شلمچه - کربلای5
شهید مهدوی / زهره السادات
نام پدر: تاج الدین
۱۳۳۹-۰۶-۲۹
اصفهان
۱۳۶۵-۱۰-۱۱۲۳
بمباران هوایی توپخانه
شهید مهرکش / مصطفی
نام پدر: یدالله
۱۳۳۹-۰۱-۰۱
اصفهان
۱۳۶۵-۱۱-۱۱
شلمچه - کربلای 5
شهید مهماندوست / سید علی
نام پدر: سید ناصر
۳۹-۱۰-۱
۶۵-۱۰-۴
کربلای 4