صفحه اصلی
loading...
 
 
 

سرداران شهید

عکس نام شهید تولد شهادت
۱۳۴۱-۰۵-۲۸
اصفهان
۱۳۶۱-۰۲-۱۰
خرمشهر - بیت المقدس
۱۳۴۲-۰۱-۰۱
مبارکه
۱۳۶۳-۱۲-۲۱
جزیره مجنون - بدر
شهید طالب / مهدی
نام پدر: حسنعلی
۱۳۳۵-۰۶-۰۶
نجف آباد
۱۳۶۱-۰۲-۱۶
خرمشهر - رمضان
۱۳۴۱-۰۱-۲۷
اصفهان
۱۳۶۵-۱۰-۲۳
شلمچه - کربلای 5
۱۳۳۳-۰۷-۰۴
نجف آباد
۱۳۵۹-۰۹-۱۷
شوش
شهید طاهری / قاسم
نام پدر: محمد
۱۳۳۷-۱۰-۰۵
مبارکه
۱۳۶۵-۰۲-۱۲
منطقه والفجر 8
۱۳۴۴-۰۲-۱۸
اصفهان
۱۳۶۷-۰۴-۱۴
بانه
۱۳۳۷-۰۵-۰۱
اصفهان
۱۳۶۱-۰۲-۰۳
بانه پل‌رونه
۱۳۴۴-۰۶-۰۱
نجف آباد
۱۳۶۷-۰۳-۰۹
منطقه سردشت
شهید عاطفی / اکبر
نام پدر: علی محمد
۱۳۳۷-۰۶-۰۱
نجف آباد
۱۳۶۱-۰۳-۰۴
خونین شهر - بیت المقدس
۱۳۳۸-۱۲-۰۶
ملک آباد نجف آباد
۱۳۶۰-۱۲-۰۶
عملیات چزابه
شهید عرب مارکده / قربانعلی
نام پدر: محمدابراهیم
۱۳۳۶-۰۷-۱۰
روستای مارکده شهرکرد
۱۳۶۴-۰۲-۱۲
شرق دجله - بدر
۱۳۴۵-۰۱-۱۷
اصفهان
۱۳۶۲-۰۳-۰۴
کردستان
شهید عسکری / رضا
نام پدر: کریم
۱۳۳۶-۰۲-۰۱
اصفهان
۱۳۶۱-۰۲-۱۰
جاده اهواز خرمشهر
۱۳۳۵-۰۱-۲۹
خمینی شهر
۱۳۶۱-۰۱-۰۷
دشت عباس
شهید عشقی / صفرعلی
نام پدر: نوروزعلی
۱۳۴۱-۰۴-۱۵
قهدریجان
۱۳۶۲-۰۷-۲۸
والفجر 4
شهید عقیلی / سیدمحسن
نام پدر: سیداحمد
۱۳۴۱-۰۶-۱۰
اصفهان
۱۳۶۳-۱۱-۲۰
دشت آزادگان - بدر
۱۳۴۰-۱۲-۲۰
قم
۱۳۶۲-۱۲-۰۷
جفیر اهواز - خیبر
۱۳۳۱-۰۵-۱۷
اصفهان
۱۳۶۱-۰۳-۲۱
دارخوئین
۱۳۳۱-۰۰-۰۱
روستاى احمد آباد درچه
۱۳۶۳-۱۲-۲۲
بدر
۱۳۴۰-۱۰-۰۳
خمینی شهر
۱۳۶۷-۰۳-۲۹
مهران
شهید عموعلی / مرتضی
نام پدر: قربانعلی
۱۳۴۳-۰۴-۰۱
خوراسگاه اصفهان
۱۳۶۶-۰۴-۰۵
بانه – نصر 4
۱۳۳۶-۰۶-۲۰
نجف آباد
۱۳۶۴-۰۶-۲۰
قادر
۱۳۳۸-۰۴-۱۷
اصفهان
۱۳۶۲-۱۲-۱۱
طلائیه - خیبر
۱۳۳۶-۱۰-۱۲
روستای غیاث آباد اراک
۱۳۶۵-۱۰-۶
جزیره بوارین نحر خین