صفحه اصلی
loading...
 
 
 

شهدای طلبه

عکس نام شهید تولد شهادت
شهید حجازی / سید فضل اله
نام پدر: سید محمود
۱۳۳۸-۰۲-۲۵
دهقان
۱۳۶۵-۱۲-۱۰
شلمچه-عملیات کربلاى 5
شهید حجازی / سید ماشااله
نام پدر: سید محمود
۱۳۴۱-۰۱-۱۵
دهاقان
۱۳۶۱-۲-۱۷
خرمشهر-عملیات بیت االمقدس
۱۳۴۰-۲-۲۰
طاهر آباد كاشان
۱۳۶۵-۱۱-۷
شلمچه – كربلاى 5
شهید حجازی موغارى / حسن
نام پدر: غلام حسین
۱۳۴۶-۱۰-۰۲
اردستان
۱۳۶۴-۱۲-۱۱
دریاچه نمک - والفجر 8
۱۳۴۴-۹-۱۵
نجف آباد
۱۳۶۲-۱۲-۵
جزیره مجنون – خیبر
شهید حجتی / محمدعلی
نام پدر: مرتضی
۱۳۳۹-۱۲-۲۹
نجف آباد
۱۳۶۰-۰۹-۰۸
طریق القدس - سوسنگرد
شهید حجتی / مصطفی
نام پدر: عبدالکریم
۱۳۴۶-۰۳-۰۳
نجف آباد
۱۳۶۵-۱۲-۱۲
شلمچه - کربلای5
شهید حججی / محمد علی
نام پدر: ابوالقاسم
۱۳۴۱-۱۰-۱۰
نجف آباد
۱۳۶۲-۱-۲۰
شرهانی - والفجر1
۱۳۴۵-۰۳-۰۶
اصفهان
۱۳۶۱-۰۴-۲۴
شلمچه عملیات رمضان
شهید حسامی / قاسمعلی
نام پدر: شکرالله
۱۳۳۵-۱۲-۲۹
اسماعیل ترخان
۱۳۶۰-۳-۲۰
دارخوین-عملیات فرماندهی کل قوا
۱۳۴۰-۸-۲۵
اصفهان
۱۳۶۱-۱-۲
منطقه عملیاتی فتح المبین
شهید حسینی / سید حسن
نام پدر: سيّد ماشاء الله
۱۳۵۰-۳-۱۰
روستاى دهق
۱۳۶۷-۷-۲۸
فاو
شهید حسینی / سید کریم
نام پدر: سید محمود
۱۳۴۱-۰۵-۰۶
خیر آباد نجف آباد
۱۳۶۱-۸-۱۱
عین خوش عملیات محرم
شهید حسینی / سید مهدی
نام پدر: سید جمال
۱۳۴۲-۸-۱۷
فریدن
۱۳۶۲-۵-۲۰
دیواندره
۱۳۰۷-۱-۱
اصفهان
۱۳۶۰-۴-۷
بمب‌گذارى حزب جمهوری اسلامی
۱۳۴۲-۱-۱
راوند کاشان
۱۳۶۵-۱۲-۲۲
شلمچه - کربلاى 5
شهید حسینی هرندی / سید محمدعلی
نام پدر: سید ابوالقاسم
۱۳۳۹-۱۱-۳۰
نجف اشرف
۱۳۵۹-۱۰-۱۹
منطقه ذوالفقاریه آبادان
۱۳۴۵-۰۲-۰۱
تودشک کوهپایه
۱۳۶۲-۰۵-۱۴
عملیات والفجر 2
۱۳۴۶-۰۹-۰۵
گلپایگان
۱۳۶۶-۱-۲۹
شلمچه
۱۳۳۸-۰۶-۰۶
اصفهان
۱۳۶۰-۰۵-۲۸
اصفهان- ترور
شهید حلاوی / حسین
نام پدر: عباس
۱۳۴۶-۷-۱
اصفهان
۱۳۶۲-۳-۳
بانه
شهید حمدیان / حسین
نام پدر: محمد
۱۳۴۱-۰۰-۰۰
کاشان
۱۳۶۲-۰۱-۳۰
سنندج
۱۳۴۴-۶-۱
آران وبیدگل
۱۳۶۳-۱۲-۲۲
جزیره مجنون
شهید حیدری / حسین
نام پدر: على اکبر
۱۳۴۹-۰۵-۰۵
کتایونچه ( اسلام آباد برخوار )
۱۳۶۶-۰۱-۳۱
کردستان – عملیات فتح 5
شهید حیدری / محسن
نام پدر: یداله
۱۳۴۵-۰۷-۱۹
نجف آباد
۱۳۶۳-۱۲-۵
جزیره مجنون - خیبر