صفحه اصلی
loading...
 
 
 

شهدای دانشجو

عکس نام شهید تولد شهادت
۱۳۳۵-۰-۰
اصفهان
۱۳۶۰-۰۳-۲۱
دارخوین، عین خوش
۱۳۴۰-۰۱-۰۴
اصفهان
۱۳۶۱-۰۲-۱۶
بیت المقدس
۱۳۳۷-۱۱-۲۷
نجف آباد
۱۳۶۱-۰۸-۱۱
موسیان، عین خوش
شهید میریان / سید اکبر
نام پدر: سید حسن
۱۳۴۴-۰۳-۰۲
اصفهان
۱۳۶۶-۰۳-۳۱
ماهوت عراق، عملیات نصر 4
۱۳۴۴-۰۴-۰۵
اصفهان
۱۳۶۵-۱۰-۰۴
پاسگاه زید - کربلای 4
۱۳۴۵-۰۷-۰۱
اصفهان
۱۳۶۵-۰۲-۱۲
شلمچه، عملیات کربلای 5
۱۳۳۷-۰۴-۲۸
نجف آباد
۱۳۶۷-۰۱-۱۷
حلبچه - والفجر10
۱۳۳۹-۰۳-۰۵
اصفهان
۱۳۶۶-۰۳-۳۱
ماووت، عملیات کربلای 10
۱۳۳۶-۰۷-۰۱
اصفهان
۱۳۵۷-۹-۱۱
تظاهرات خیابان مسجدسید
۱۳۳۷-۰۷-۱۳
اصفهان
۱۳۶۱-۰۹-۱۲
عین خوش، عملیات محرم
شهید نعمتی / محمدعلی
نام پدر: غلامعلی
۱۳۳۸-۰۸-۰۲
نجف آباد
۱۳۵۹-۱۱-۱۱
سوسنگرد
شهید نوری / مهدی
نام پدر: محمدعلی
۱۳۳۹-۰۹-۰۱
اصفهان
۱۳۶۵-۰۶-۱۱
بستان، عملیات والفجر 3
شهید نیک روش / عزت
نام پدر: ابراهیم
۱۳۳۴-۰-۰
اصفهان
۱۳۵۹-۲-۱۲
جاده اصفهان بروجن
شهید نیک نژاد / مصطفی
نام پدر: عبدالرسول
۱۳۲۵-۱-۳۰
اصفهان
۱۳۶۱-۰۳-۰۲
خونین شهر - بیت المقدس
۱۳۳۴-۰۶-۳۰
اصفهان
۱۳۵۹-۰۸-۱۸
دارخوئین - حمزه سید الشهدا
شهید واحدی / اکبر
نام پدر: عباس
۱۳۳۸-۱۰-۰۱
وزوان اصفهان
۱۳۵۹-۹-۱۹
آبادان
شهید ویزش فرد / علیرضا
نام پدر: غلامحسین
۱۳۶۶-۰۱-۳۰
شیراز
۱۳۸۹-۰۴-۲۴
مسجد جامع زاهدان
شهید هادی / محمدرضا
نام پدر: عباسعلی
۱۳۳۴-۱۰-۲۲
نجف آباد
۱۳۵۷-۰۹-۲۲
توسط حمله اشرار به نجف آباد
۱۳۳۶-۰۱-۰۱
اصفهان
۱۳۶۱-۰۱-۱۴
شوش
۱۳۳۸-۱۱-۰۵
اصفهان
۱۳۶۱-۰۲-۱۳
خرمشهر - بیت المقدس
۱۳۳۸-۰۶-۰۱
تهران‌
۱۳۶۱-۰۱-۰۵
تپه سبزپوش - فتح‌ المبین‌
شهید هاشمی فشارکی / سید ساعد
نام پدر: سید اسماعیل
۱۳۴۰-۴-۲۰
اصفهان
۱۳۶۱-۷-۱۰
سومار عملیات مسلم بن عقیل
۱۳۴۴-۱۰-۲۲
اصفهان
۱۳۶۷-۰۴-۳۱
ام الرصاص
۱۳۳۰-۰۲-۰۳
شهرضا
۱۳۶۰-۰۱-۰۴
دشت عباس، عملیات فتح المبین
۱۳۳۷-۰۱-۰۶
نجف آباد
۱۳۶۲-۱۲-۰۹
جزایر مجنون