صفحه اصلی
loading...
 
 
 

سرداران شهید

عکس نام شهید تولد شهادت
۱۳۳۷-۱۱-۲۳
نجف آباد
۱۳۶۱-۱۱-۲۰
دشت عباس - فتح المبین
۱۳۳۵-۰۵-۲۵
اصفهان
۱۳۶۰-۰۹-۰۹
بستان - طریق القدس
شهید فقهی / محمود
نام پدر: حیدر على
۱۳۳۶-۱۰-۱
نجف آباد
۱۳۶۰-۳-۹
دیواندره
شهید فنائی / عباس
نام پدر: محمدحسن
۱۳۳۸-۱-۲۰
اصفهان
۱۳۶۱-۲-۱۸
خرمشهر - بیت المقدس
۱۳۴۰-۰۵-۱۴
پیربکران
۱۳۶۱-۰۱-۰۵
فتح المبین
۱۳۳۶-۰۶-۲۰
کاشان
۱۳۶۱-۰۲-۱۹
شوش - بیت المقدس
شهید قانع / رضا
نام پدر: ابراهیم
۱۳۴۰-۰۸-۱۱
شهرضا
۱۳۶۱-۰۱-۰۴
شوش - فتح المبین
۱۳۳۷-۶-۱۴
لنجان
۱۳۶۱-۲-۱۵
خرمشهر - بیت المقدس
۱۳۳۶-۰۷-۰۷
نجف آباد
۱۳۶۶-۰۵-۳۰
سقز
۱۳۲۱-۰۲-۱۲
کاشان
۱۳۶۵-۱۰-۰۶
سردشت - کربلای 5
شهید قربانی / حسین
نام پدر: احمد
۱۳۲۵-۰۱-۱۰
روستای سین برخوارو میمه
۱۳۵۹-۱۱-۰۴
شوش - بیت المقدس
۱۳۴۱-۰۵-۰۸
اصفهان
۱۳۶۵-۰۶-۲۲
خرم اباد - کربلای 3
۱۳۴۲-۱۰-۰۱
روستای سین برخوار
۱۳۶۴-۱۱-۲۵
فاو - والفجر 8
۱۳۳۵-۱۰-۱۹
نجف آباد
۱۳۶۲-۱۲-۲۸
جزایر مجنون
۱۳۳۵-۱۰-۱۹
نجف آباد
۱۳۶۲-۱۲-۲۸
جزیره مجنون
۱۳۴۲-۰۴-۲۰
نجف آباد
۱۳۶۵-۱۱-۰۴
خرمشهر
۱۳۴۱-۰۴-۲۶
نجف آباد
۱۳۶۱-۰۱-۰۵
فکه - فتح المبین
شهید قوچانی / علی
نام پدر: روح‏ الله
۱۳۴۲-۰۴-۰۱
اراک
۱۳۶۴-۱۱-۲۴
فاو – والفجر 8
۱۳۴۴-۰۱-۰۱
خمینی شهر
۱۳۶۴-۱۱-۲۲
فاو - والفجر 8
شهید کاظمی / احمد
نام پدر: عشقعلی
۱۳۳۷-۵-۲
نجف اباد
۱۳۸۴-۱۰-۱۹
ارومیه
۱۳۴۳-۰۶-۳۰
خمینی شهر
۱۳۶۲-۰۸-۱۴
مریوان - والفجر 4
۱۳۳۱-۰۸-۳۰
شهرضا
۱۳۶۵-۰۳-۱۷
فاو - بیت المقدس
شهید کبیرزاده / مجید
نام پدر: قنبرعلی
۱۳۴۰-۰۶-۱۴
نجف آباد
۱۳۶۵-۰۲-۰۵
شلمچه
۱۳۴۶-۰۹-۰۳
رهنان اصفهان
۱۳۶۵-۰۱-۳۱
فاو
۱۳۲۳-۰۹-۱۰
لنجان
۱۳۵۹-۱۰-۰۷
سردشت