صفحه اصلی
loading...
 
 
 

سرداران شهید

عکس نام شهید تولد شهادت
۱۳۳۸-۰۹-۱۹
قمشه شهرضا
۱۳۶۴-۰۲-۲۷
اهواز
شهید کریملو / حجت اله
نام پدر: سیف اله
۱۳۴۰-۱۱-۹
هونجان - شهرضا
۱۳۶۵-۱۰-۰۶
جزیره ام الرصاص - کربلای 4
شهید کریمی / احمد
نام پدر: اکبر
۱۳۳۹-۰۶-۰۳
اصفهان
۱۳۶۱-۰۳-۰۴
شلمچه
شهید کریمی / محمود
نام پدر: احمدعلی
۱۳۴۱-۰۴-۱۶
آبادان
۱۳۶۷-۰۱-۲۹
فاو
۱۳۳۴-۱۱-۰۵
وستای محمدآباد شهر ری
۱۳۶۱-۰۲-۱۸
خرمشهر - بیت المقدس
۱۳۴۴-۰۳-۰۱
درچه
۱۳۶۱-۰۸-۲۰
ایلام
۱۳۳۶-۰۲-۰۱
وستای قهرود کاشان
۱۳۶۳-۱۲-۲۳
شرق دجله در هور - بدر
۱۳۳۶-۰۲-۳۰
اصفهان
۱۳۶۴-۰۱-۲۶
جزیره مجنون
۱۳۳۵-۰۵-۲۵
نجف آباد
۱۶۰-۰۹-۰۸
مهران - طریق القدس
۱۳۲۵-۰۲-۲۵
اصفهان
۱۳۵۹-۰۷-۱۷
عراق
۱۳۴۵-۰۸-۱۱
اصفهان
۱۳۶۵-۱۰-۲۵
شلمچه - کربلای5
۱۳۴۱-۰۳-۰۹
آبادان
۱۳۶۱-۰۵-۰۷
منطقه کوش - عملیات رمضان
۱۳۴۰-۶-۲۰
زواره
۱۳۶۱-۶-۲۹
عملیات پاکسازی پیرانشهر کردستان
۱۳۴۰-۰۱-۱۳
نجف آباد
۱۳۶۱-۰۸-۱۲
سر پل ذهاب - محرم
۱۳۳۶-۱۱-۳
خوزان خمینی شهر
۱۳۶۱-۸-۱۲
جبهه های باختران
۱۳۳۸-۱۰-۲۶
شهرضا
۱۳۶۱-۲-۹
جاده_اهواز خرمشهر - بیت المقدس
۱۳۴۱-۰۲-۲۸
خمینی شهر
۱۳۵۹-۰۴-۲۶
خاش
شهید مجیدی / رضا
نام پدر: تقی
۱۳۳۸-۷-۴
اصفهان
۱۳۶۱-۱۲-۲۲
شلمچه - بیت المقدس
شهید محمدی / جلال
نام پدر: حسینقلی
۱۳۳۵-۰۵-۰۱
دهاقان
۱۳۶۱-۰۲-۲۹
جاده اهواز خرمشهر
۱۳۳۶-۰۵-۰۶
کرج
۱۳۶۶-۰۵-۰۳
تپه های میمک
شهید مختاری / امراله
نام پدر: اسداله
۱۳۴۱-۰۵-۰۲
خمینی شهر
۱۳۶۷-۰۴-۰۴
اهواز
۱۳۳۵-۰۵-۱۰
درچه
۱۳۶۷-۰۳-۲۳
خرمشهر - بیت المقدس7
۱۳۳۹-۰۹-۱۲
دهنو مبارکه
۱۳۶۶-۱۲-۲۴
حلبچه عراق
۱۳۳۴-۱۲-۱۲
شهرضا
۱۳۶۲-۱۲-۰۸
جزیره مجنون - خیبر
۱۳۳۸-۰۴-۲۹
نجف آباد
۱۳۶۱-۰۲-۱۵
عملیات بیت المقدس