صفحه اصلی
loading...
 
 
 

شهدای طلبه

عکس نام شهید تولد شهادت
۱۳۳۸-۰۱-۰۱
اصفهان
۱۳۶۰-۱۲-۲۹
رقابیه
۱۳۴۳-۹-۵
شهرضا
۱۳۶۵-۷-۲۶
پل دختر
شهید دهقانی / اصغر
نام پدر: محمدعلى
۱۳۴۷-۰۱-۲۰
سهروفیروزان
۱۳۶۴-۱۱-۲۷
فاو – والفجر 8
شهید دهقانی / اکبر
نام پدر: مختار
۱۳۴۵-۰۱-۰۲
روستاى پوده دهاقان
۱۳۶۲-۰۷-۲۹
مریوان- والفجر 4
شهید دهقانی / جواد
نام پدر: نصر الله
۱۳۲۷-۰۶-۱۵
کلیشاد
۱۳۶۶-۰۵-۰۸
مکه مکرمه
شهید دهنویان / رضا
نام پدر: حبیب اله
۱۳۴۶-۱-۱
آران وبیدگل
۱۳۶۲-۱۲-۲
پل طلائیه
شهید دیباجی / سید احمد
نام پدر: سید نصر الله
۱۳۱۱-۰۷-۰۳
خمینى شهر
۱۳۵۸-۰۱-۱۸
تهران
شهید دیده بان / یداله
نام پدر: عبدالله
۱۳۳۷-۷-۳
نجف آباد
۱۳۶۰-۶-۱۷
سرپل ذهاب
۱۳۴۴-۰۶-۰۵
خوراسگان اصفهان
۱۳۶۷-۰۳-۲۳
شلمچه- بیت المقدس 7
شهید رجایی / حسینعلی
نام پدر: محمد على
۱۳۴۶-۰۱-۲۳
اصفهان
۱۳۶۵-۲-۹
فاو - والفجر8
شهید رجایی / عباس
نام پدر: اسداله
۱۳۴۶-۰۱-۰۲
نجف اشرف
۱۳۶۳-۱۲-۲۲
عملیات بدر
۱۳۳۱-۱۲-۲۹
اصفهان
۱۳۶۴-۸-۹
محور مریوان - پاوه
شهید رحمانی / عباس
نام پدر: میرزا محمد
۱۳۴۷-۸-۴
روستاى فرخى خور و بیابانک
۱۳۶۵-۱۰-۲۴
شلمچه – عملیات کربلاى 5
شهید رحیم / ابوالفضل
نام پدر: علی اکبر
۱۳۴۶-۳-۱
آران وبیدگل
۱۳۶۶-۲-۹
فاو
۱۳۴۴-۰۱-۰۱
روستای حاجی آباد - نجف آباد
۱۳۶۲-۸-۲
بانه - والفجر4
شهید رحیمی / حسین
نام پدر: رحیم
۱۳۴۴-۰۲-۰۱
حاجی آباد نجف آباد
۱۳۶۰-۰۴-۲۶
کرخه نور- حمیدیه
شهید رحیمی / عباس
نام پدر: عبد الرسول
۱۳۴۷-۰۵-۱۷
روستاى بابا شیخ على لنجان
۱۳۶۴-۱۱-۲۱
فاو - والفجر 8
۱۳۴۳-۰۶-۰۸
نجف آباد
۱۳۶۲-۱۲-۵
جزیره مجنون- خیبر
۱۳۳۶-۱۲-۲۹
اصفهان
۱۳۶۲-۵-۱۴
منطقه حاج عمران والفجر 2
۱۳۴۱-۲-۲۲
کاشان
۱۳۶۵-۱۰-۴
شلمچه - کربلای 4
شهید رضاعلی / سعید
نام پدر: محمدرضا
۱۳۴۲-۰۰-۰۰
خوانسار
۱۳۶۱-۸-۱۰
عملیات محرم
شهید رضایی / جعفر
نام پدر: اسکندر
۱۳۴۵-۰۷-۰۱
روستای ماندگان- سیمرم
۱۳۶۴-۰۱-۲۶
جزیره مجنون
۱۳۳۸-۰۲-۱۲
روستای رامشه جرقویه (اصفهان)
۱۳۴۸-۰۱۱۳۵۹-۰۱
--
شهید رفعتی پور شمس / سید مصطفی
نام پدر: سید حسین (شمس الواعظین)
۱۳۲۷-۱۲-۱۱
اصفهان
۱۳۶۱-۰۳-۱۰
تهران
۱۳۳۷-۰۳-۰۳
دولت آباد
۱۳۶۰-۰۳-۲۰
دارخوین – فرماندهى کل قوا