صفحه اصلی
loading...
 
 
 

هول نماز

چهارشنبه 20 آذر 1392
برای نماز هول داشت.یک ربع پیش از اذان  دست از همه چیز می کشید برای نماز.به ما هم می گفت  پاشین وضو بگیریم الان اذان میگه.به فوتبال علاقه داشت وقتی گرم بازی می شد خیلی…

انعام دوست داشتنی

چهارشنبه 20 آذر 1392
دست بی حسش مشت بود و از لای مشتش چیزی پیدا بود.ساعت ها گذشت اما مشتش را باز نکرد معلوم بود دوست ندارد آن متاع دوست داشتنی اش را از دست بدهد کمی دقت کردم ،گوشه ی یک هزار…