صفحه اصلی
loading...
 
 
 

شهدای کارمند

عکس نام شهید تولد شهادت
شهید آذری / فرامرز
نام پدر: عطااله
۱۳۳۹-۶-۲۸
تویسرکان -همدان
۱۳۶۴-۱۱-۲۹
شمال فاو - والفجر 8
۱۳۳۱-۰۲-۰۶
هونجان - شهرضا
۱۳۶۵-۱۲-۱۰
شلمچه - کربلای5
۱۳۳۷-۰۵-۲۳
اصفهان
۱۳۶۶-۱۱-۰۱
فاو
۱۳۰۴--
نجف آباد
۱۳۶۱-۰۲-۰۲
سنندج
۱۳۳۶--
روستای ازیران
۱۳۶۰-۱۲-۲۵
دزفول - ام ‏الحسین
۱۳۴۰-۰۲-۱۹
نجف آباد
۱۳۶۲-۰۱-۰۱
جزیره مجنون – خیبر
۱۳۳۷-۱۱-۰۲
نجف آباد
۱۳۶۱-۰۴-۲۳
منطقه بصره - رمضان
شهید پولادی / احمد
نام پدر: محمد
۱۳۳۷-۰۲-۰۳
نجف آباد
۱۳۶۰-۰۳-۰۱
دارخوین – فرماندهى کل قوا
۱۳۳۵-۰۵-۰۱
خمینی شهر
۱۳۵۹-۰۳-۱۴
کردستان‌
شهید جمشیدیان / اصغر
نام پدر: اسداله
۱۳۴۱-۰۸-۰۳
نجف آباد
۱۳۶۵-۰۲-۰۹
فاو - والفجر8
۱۳۳۰-۰۶-۰۲
نجف آباد
۱۳۶۵-۱۲-۰۵
شلمچه
شهید جوهری / علی اصغر
نام پدر: محمدحسن
۱۳۳۸-۰۶-۱۹
شهرضا
۱۳۶۵-۰۶-۱۱
منطقه حاج عمران - کربلای ۲
۱۳۲۹-۰۱-۱۶
نجف اباد
۱۳۶۵-۰۳-۱۶
فاو
۱۳۴۲-۱۲-۰۶
نجف آباد
۱۳۶۵-۱۰-۰۴
ام الرصاص - کربلای 4
۱۳۳۲-۰۱-۰۴
هونجان - شهرضا
۱۳۶۱-۰۳-۰۲
خرمشهر - بیت المقدس
شهید شاهمندی / محمدعلی
نام پدر: عباسقلی
۱۳۳۳-۰۳-۲۹
هونجان - شهرضا
۱۳۶۶-۱۲-۲۵
حلبچه - والفجر ۱۰
۱۳۳۷-۰۶-۰۲
نجف آباد
۱۳۶۱-۰۸-۱۲
دهلران - محرم
شهید ضیائی / فتح اله
نام پدر: عبداله
۱۳۳۲-۰۴-۰۱
هونجان - شهرضا
۱۳۶۱-۰۴-۲۱
شرق بصره - رمضان
۱۳۲۲-۰۵-۳۱
اصفهان
۱۳۶۴-۱۱-۲۲
فاو - والفجر 8
۱۳۳۷-۰۶-۲۵
اصفهان
۱۳۶۵-۱۱-۱۲
فاو عراق
۱۳۳۴-۰۳-۰۲
خمینی شهر
۱۳۶۲-۰۹-۲۶
۱۳۰۷-۰۸-۰۶
خمینی شهر
۱۳۶۲-۱۲-۱۸
جزیره مجنون - خیبر
۱۳۳۶-۰۹-۲۵
نجف آباد
۱۳۶۱-۰۳-۰۴
خرمشهر - بیت المقدس
۱۳۳۸-۰۲-۰۸
نجف آباد
۱۳۶۱-۰۴-۲۳
منطقه بصره - رمضان
۱۳۳۱-۰۲-۰۴
نجف آباد
۱۳۶۲-۰۷-۲۸
مریوان - والفجر4