صفحه اصلی
loading...
 
 
 

شهدای طلبه

عکس نام شهید تولد شهادت
شهید آزادی / حیدرعلی
نام پدر: صفرعلی
۱۳۴۶-۰۸-۰۷
روستاى زیار
۱۳۶۴-۱۲-۱۲
والفجر8
۱۳۴۰-۰۲-۲۴
اصفهان
۱۳۶۵-۱۱-۲۹
جاده اهواز خرمشهر
۱۳۴۳-۱۰-۲۰
اصفهان
۱۳۶۱-۰۹-۰۹
پاسگاه شرهانى - طریق القدس
۱۳۴۶-۰۹-۱۰
اصفهان
۱۳۶۳-۱۲-۲۳
جزیره مجنون – بدر
۱۳۳۵-۰۴-۰۲
خمینى شهر
۱۳۵۹-۱۰-۱۶
هویزه
۱۳۴۱-۳-۷
اصفهان
۱۳۶۰-۱۲-۱
تنگه چزابه
۱۲۸۶-۰-۰
اصفهان
۱۳۵۵-۰۱-۱۸
اصفهان
۱۲۷۹-۰۷-۰۵
خمینی شهر
۱۳۶۱-۷-۲۳
مسجد جامع باختران
شهید آیت الله مدرس / سید حسن
نام پدر: عبد الباقى
۱۲۴۹-۰۰-۰۰
سرابه اردستان
۱۳۶۱-۰۹-۱۰
کاشمر
شهید ابراهیم زاده / عباسعلی
نام پدر: محمد ابراهيم
۱۳۴۱-۴-۱
کاشان
۱۳۶۲-۷-۲۷
مريوان – والفجر 4
۱۳۴۸-۰۲-۰۲
کاشان – روستاى اسحاق آباد
۱۳۶۵-۱۰-۲۶
شلمچه – کربلاى 5
شهید ابراهیم زاده / محمود
نام پدر: سلطان على
۱۳۴۹-۴-۱
روستاى برزک کاشان
۱۳۶۶-۳-۳۰
بانه – نصر 4
شهید ابوترابی / عباس
نام پدر: غلامرضا
۱۳۴۳-۰۸-۲۱
نجف آباد
۱۳۶۱-۲-۲۸
خرمشهر - بیت المقدس
شهید ابوطالبی / محمد
نام پدر: قدرت اله
۱۳۴۸-۰۱-۰۲
آدرگان
۱۳۶۶-۱۲-۲۹
حلبچه - والفجر 10
شهید احمدی / حسین
نام پدر: نظرعلى
۱۳۴۵-۰۲-۲۴
تهران
۱۳۶۳-۱۲-۱۴
جزیره مجنون - بدر
شهید احمدی / نگهدار
نام پدر: خداداد
۱۳۳۹-۰۱-۰۳
روستای شیخ فاضل فریدونشهر
۱۳۶۱-۰۴-۲۳
منطقه بصره - رمضان
۱۳۴۰-۰۱-۰۱
خمینى شهر
۱۳۶۲-۱۲-۰۹
عملیات خیبر
۱۳۳۷-۱۰-۲
هاشم آباد اصفهان
۱۳۵۹-۹-۲۷
سوسنگرد
۱۳۴۴-۱۰-۰۲
آران وبیدگل
۱۳۶۵-۰۵-۱۰
پیرانشهر - والفجر 2
۱۳۳۷-۶-۸
اصفهان
۱۳۶۱-۲-۹
خرمشهر - بیت المقدس
شهید اژه ای / علی اکبر
نام پدر: علی محمد
۱۳۳۳-۰۵-۲۶
اصفهان
۱۳۶۰-۰۵-۰۷
بمب‌گذارى حزب جمهوری اسلامی
۱۳۴۲-۶-۳۰
نجف آباد
۱۳۶۰-۵-۸
آبادان
۱۳۳۹-۱۲-۳
اصفهان
۱۳۶۱-۲-۱۹
خرمشهر -بیت المقدس
۱۳۴۲-۸-۴
شهرضا
۱۳۶۰-۱۲-۱
تنگه چزابه
۱۳۴۹-۹-۱۵
روستاى » كله » كاشان
۱۳۶۴-۶-۱۷
اشنويه – منطقه عمليات قادر