صفحه اصلی
loading...
 
 
 

حفظ نگاه

پدر،ابراهیم را با خود به بنایی می برد،از خیابان های اصلی که مرکز فساد بود عبور نمی کردند.راهش دورتر می شد اما از کوچه های فرعی می رفت.خیلی به پسرها تاکید می کرد مواظب نگاهتان باشید،نباید چشمانتان هر صحنه ای را ببیند.

شهید ابراهیم جعفرزاده

« مطلب قبلیمطلب بعدی »