صفحه اصلی
loading...
 
 
 

شهدای فرهنگیان

عکس نام شهید تولد شهادت
شهید آیتی / سید مصطفی
نام پدر: سید حسین
۱۳۴۱-۰۸-۱۱
نجف آباد
۱۳۶۲-۰۵-۱۰
پیرانشهر - والفجر2
شهید اسلامی / عبدالمجید
نام پدر: عبدالرحیم
۱۳۴۳-۰۴-۰۱
اصفهان
۱۳۶۵-۱۰-۲۶
شهید اسماعیلی / مهدی
نام پدر: محمدابراهیم
۱۳۴۱-۰۶-۳۰
میمه
۱۳۶۰-۱۲-۰۱
خوزستان
۱۳۳۳-۰۷-۰۵
نجف آباد
۱۳۶۶-۰۴-۱۳
سردشت
۱۳۳۲-۰۸-۰۴
میمه
۱۳۶۱-۰۱-۰۴
عین خوش دهلران - فتح المبین
۱۳۳۷-۰۳-۰۵
نجف آباد
۱۳۶۱-۰۵-۰۷
پاسگاه زید - رمضان
۱۳۴۰-۰۲-۱۹
نجف آباد
۱۳۶۲-۰۱-۰۱
جزیره مجنون – خیبر
شهید بلندبالا / علی
نام پدر: مانده علی
۱۳۴۰-۰۵-۰۵
نجف آباد
۱۳۶۲-۰۷-۲۸
بانه - والفجر4
۱۳۴۲-۰۶-۰۲
نجف آباد
۱۳۶۱-۰۵-۰۷
منطقه بصره - رمضان
شهید بیگی / علی محمد
نام پدر: غلامرضا
۱۳۳۷-۰۳-۲۳
نوش آباد
۱۳۶۱-۰۱-۰۲
کرخه
شهید پاگیری / مرتضی
نام پدر: یدالله
۱۳۴۱-۰۱-۲۰
اصفهان
۱۳۶۱-۱۲-۱۰
دارخوین
۱۳۳۹-۰۹-۲۷
نجف آباد
۱۳۶۱-۰۴-۲۱
منطقه بصره - رمضان
۱۳۲۴-۰۸-۱۵
اصفهان
۱۳۶۵-۱۰-۲۰
بمباران هوایی اصفهان
۱۳۳۷-۰۱-۰۱
نجف آباد
۱۳۶۱-۰۵-۰۶
پاسگاه زید - رمضان
۱۳۳۸-۰۶-۰۹
نجف آباد
۱۳۶۲-۱۲-۰۸
جزیره مجنون - خیبر
۱۳۲۵-۱۰-۱۵
نجف آباد
۱۳۶۱-۰۱-۰۴
شوش - فتح المبین
شهید جوشیری / محمدعلی
نام پدر: محمدباقر
۱۳۳۵-۰۷-۱۰
نجف آباد
۱۳۶۱-۰۶-۰۶
منطقه بصره - رمضان
۱۳۳۳-۰۱-۱۵
نجف آباد
۱۳۶۲-۰۸-۰۱
تنگه گرمک - بانه
۱۳۳۶-۰۷-۰۱
نجف آباد
۱۳۶۱-۰۲-۱۲
خرمشهر - بیت المقدس
۱۳۳۸-۰۸-۲۱
نجف آباد
۱۳۶۱-۰۴-۲۷
شلمچه – رمضان
۱۳۳۶-۰۶-۱۰
نجف آباد
۱۳۶۵-۰۲-۲۱
فاو - کربلای 4
۱۳۳۱-۰۳-۰۵
نجف آباد
۱۳۶۱-۰۲-۱۳
خرمشهر - بیت المقدس
۱۳۳۵-۰۲-۰۹
اصفهان
۱۳۶۱-۰۴-۲۳
آبادان
۱۳۳۹-۰۸-۰۵
اصفهان
۱۳۶۱-۰۸-۱۱
محرم
۱۳۴۶-۰۶-۱۴
نجف آباد
۱۳۷۵-۰۸-۱۴
حلبچه - والفجر10