صفحه اصلی
loading...
 
 
 

شهدای بسیجی

عکس نام شهید تولد شهادت
۱۳۴۹-۰۱-۱۰
کمشچه برخوار
۱۳۶۵-۱۲-۰۸
شلمچه - کربلای5
شهید ابرام / اکبر
نام پدر: مرتضی
۱۳۴۲-۰۱-۰۳
میمه
۱۳۶۵-۰۳-۰۱
فاو دریاچه نمک
۱۳۴۲-۰۱-۰۱
اسلام اباد
۱۳۶۴-۰۳-۰۸
بدر
شهید احمدی / حسن
نام پدر: محمد
۱۳۴۳-۰۱-۰۱
شاپور آباد برخوار
۱۳۶۳-۱۲-۲۵
شلمچه - کربلای5
۱۳۴۰-۰۱-۰۳
فریدن - روستای بادجان
۱۳۶۰-۰۲-۰۱
دزفول
۱۳۴۲-۰۳-۰۱
شاپور آباد برخوار
۱۳۶۲-۰۸-۰۳
بانه – والفجر 4
۱۳۴۳-۰۱-۰۱
شاپور آباد برخوار
۱۳۶۱-۰۸-۱۹
محرم
۱۳۴۳-۰۳-۰۱
شاپور آباد برخوار
۱۳۶۱-۰۴-۲۴
رمضان
۱۳۳۶-۰۷-۰۸
شاپور آباد برخوار
۱۳۶۱-۰۳-۱۳
شهید اصغریان / ابوالفضل
نام پدر: غلامحسین
۱۳۴۷-۰۱-۳۰
میمه
۱۳۶۵-۱۰-۲۱
شلمچه
۱۳۴۲-۰۸-۰۲
خوراسگاه اصفهان
۱۳۶۱-۰۲-۲۰
ام الرصاص - بیت المقدس
۱۳۳۶-۰۷-۰۵
خوراسگاه اصفهان
۱۳۶۳-۱۲-۲۲
جزیره مجنون
شهید اعتباری / مهدی
نام پدر: محمدعلی
۱۳۴۴-۰۱-۰۲
خوراسگاه اصفهان
۱۳۶۱-۰۸-۱۱
عین خوش - محرم
۱۳۴۵-۰۱-۰۱
خوراسگاه اصفهان
۱۳۶۶-۰۵-۰۷
فاو - والفجر 8
شهید اعتصامی / سید اصغر
نام پدر: حبیب اله
۱۳۴۷-۰۱-۰۵
رهنان
۱۳۶۵-۱۰-۰۴
کربلای 5
۱۳۴۰-۰۳-۰۳
سین برخوار
۱۳۶۶-۰۲-۰۲
بانه - کربلای 10
۱۳۴۶-۰۳-۱۵
اسفرجان شهرضا
۱۳۶۱-۱۱-۲۱
خیبر
۱۳۴۲-۰۱-۰۴
بیستجان
۱۳۶۵-۱۱-۰۸
شلمچه - کربلاى 5
۱۳۴۶-۰۲-۰۱
هونجان - شهرضا
۱۳۶۷-۰۵-۲۲
اهواز
شهید امینی / اکبر
نام پدر: حسین
۱۳۳۵-۰۶-۲۹
خوراسگاه اصفهان
۱۳۶۳-۱۲-۲۵
جزیره مجنون
شهید امینی / جواد (حسین)
نام پدر: بمانعلی
۱۳۴۶-۰۱-۰۱
خوراسگاه اصفهان
۱۳۶۶-۰۱-۲۱
قصرشیرین - کربلای9
۱۳۲۳-۱۱-۰۳
پزوه خوراسگان
۱۳۵۹-۰۸-۲۶
سوسنگرد
۱۳۴۵-۰۷-۰۴
خوراسگاه اصفهان
۱۳۶۱-۰۸-۱۱
عین خوش - محرم
۱۳۴۳-۰۴-۰۲
خوراسگاه اصفهان
۱۳۶۵-۱۱-۲۴
شلمچه - کربلاى 5
۱۳۴۴-۰۱-۰۷
اصفهان
۱۳۶۰-۰۷-۰۵
دارخوین - ثامن الائمه