صفحه اصلی
loading...
 
 
 

شهدای دانش آموز

عکس نام شهید تولد شهادت
شهید ابراهیمی / عباس
نام پدر: فتع الله
۱۳۴۹-۰۶-۲۸
تهران
۱۳۶۵-۱۰-۰۴
نهر خین - کربلای 4
۱۳۴۲-۰۳-۲۳
سهروفیروزان پیربکران
۱۳۶۱-۰۲-۲۰
۱۳۴۳-۰۴-۱۵
هونجان - شهرضا
۱۳۶۱-۰۹-۲۰
عین خوش
۱۳۴۶-۰۲-۰۳
کاشان
۱۳۶۲-۰۸-۱۵
والفجر4
شهید اخوان / مصطفی
نام پدر: حسین
۱۳۴۴-۰۷-۱۷
شهرضا
۱۳۶۵-۰۴-۲۲
کربلای1
۱۳۴۸-۰۷-۱۵
مبارکه
۱۳۶۵-۱۲-۰۵
آبادان
شهید امینی / عباسعلی
نام پدر: حسینعلی
۱۳۴۴-۰۱-۱۰
هونجان - شهرضا
۱۳۶۲-۰۸-۱۳
ابوالخصیب عراق - والفجر ۴
۱۳۴۵-۰۱-۰۱
میمه
۱۳۶۱-۰۱-۰۶
عین خوش
شهید ترکی / اکبر
نام پدر: ابوالقاسم
۱۳۴۳-۱۰-۱۹
هونجان - شهرضا
۱۳۶۱-۰۲-۲۹
آبادان - بیت المقدس
شهید تکبیری / محمدتقی
نام پدر: سیف الله
۱۳۴۵-۰۱-۰۳
گلپایگان
۱۳۶۱-۰۸-۱۱
عین خوش - محرم
۱۳۴۵-۰۶-۳۰
روستای کجان
۱۳۶۲-۰۵-۲۱
پاسگاه اردبیل - والفجر 2
شهید جلالی طحان / مهدی
نام پدر: غلامرضا
۱۳۴۳-۱-۳۰
زواره
۱۳۶۱-۲-۲۰
شلمچه-عملیات بیت المقدس
شهید جمالی / جواد
نام پدر: حسین
۱۳۴۳-۵-۳۱
زواره
۱۳۶۱-۲-۱۹
عملیات بیت المقدس در جبهه شلمچه
۱۳۴۵-۰۷-۱۵
هونجان - شهرضا
۱۳۶۱-۰۸-۱۶
عین خوش - محرم
۱۳۴۴-۰۶-۰۱
هونجان - شهرضا
۱۳۶۲-۰۱-۲۰
فکه - والفجر مقدماتی
شهید حجازی / سید مجتبی
نام پدر: سیدمهدی
۱۳۴۳-۰۳-۱۵
دهاقان
۱۳۶۱-۰۴-۲۳
خرمشهر - رمضان
شهید خلجی / احمد
نام پدر: عباس
۱۳۴۶-۰۳-۰۷
بتلیجه - فریدن
۱۳۶۶-۰۷-۱۵
ام القصر عراق
۱۳۴۸-۰۲-۰۲
بتلیجه - فریدن
۱۳۶۶-۰۲-۰۴
شلمچه
شهید خوانساری فرد / احمد
نام پدر: غلام حسین
۱۳۴۱-۶-۲۵
اصفهان
۱۳۵۷-۹-۱۱
درگیری با مزدوران شاه
۱۳۴۴-۰۳-۱۲
آبادان
۱۳۶۱-۱۱-۱۸
دزفول - والفجر مقدماتی
۱۳۴۳-۱۰-۱۵
حاجی آباد
۱۳۶۱-۰۲-۱۹
خرمشهر - بیت المقدس
شهید رضایی / زهره
نام پدر: عباس
۱۳۴۵-۱۱-۲۲
اصفهان
۱۳۵۷-۹-۲۱
اصابت تیر
۱۳۴۲-۰۴-۰۱
زواره
۱۳۶۱-۰۱-۰۴
دشت عباس - فتح المبین
شهید رضوی زاده / سید نظام
نام پدر: سید اسماعیل (سید یداله )
۱۳۴۳-۱۰-۰۶
هونجان - شهرضا
۱۳۶۱-۰۸-۱۰
عین خوش - محرم
شهید زلالی / رضا
نام پدر: حسین
۱۳۴۰-۶-۱۴
اصفهان
۱۳۵۶-۹-۲۱
حمله مزدوران شاه