صفحه اصلی
loading...
 
 
 

پلاک

پنجشنبه 11 دی 1348
و ناگهان خبري دردناك آوردند ز رد پاي تو يك مشك خاك آوردند هنوز باورم اين بود باز مي گردي براي باورم اما پلاك آوردند تو زنده بودي و آن ها ز مردنت گفتند پلاك يخ زده اي…

عروسک های بی مادر

پنجشنبه 11 دی 1348
خانه هاي آوار شده شهرهاي ويران ميدان هاي آتش كلاهخودهاي سرخ قهقهه هاي سوراخ و دريايي كه عطش جنون را سيراب نمي كند با كه بايد گفت؟ حكايت غنچه هايي را كه در خواب پرپر…

گلچین عالم

پنجشنبه 11 دی 1348
خوش بنال اي دل كه شمع بزم ما از دست رفت باز در غربت غريبي آشنا از دست رفت زين هزاران گل، گلي گلچين عالم باز چيد آه! عادل زاده آن محمود ما از دست رفت خسته نايي چون من و…

هذیان یا رؤی

پنجشنبه 11 دی 1348
بيدار مي شويم به هيئت مرگ سرگردان به سپيده اي ابري چشم گردان آفتابي كه گم شده است كجاي جغرافياي من است آسماني كه نمي گريد ابرهاي پياپي را؟ گيج مي خورم ـ هروله ي هذيان و…

آه… بابا

پنجشنبه 11 دی 1348
علي سليماني/ همدان دردي از جنس غريبي هاي شب در ميان كوچه هاي شهر بود آه بابا، چشم خيس پنجره بعد تو با كوچه هامان قهر بود آه بابا! غربت اينجا قد كشيد از غروب آسمان…

نخل های جنوب

پنجشنبه 11 دی 1348
دمي كه حنجر سرخ ات بريدني شده است چقدر قصه ي دردت شنيدني شده است؟ اي آسمان سياهي، به احتمال قوي كبوتر قفس تن پريدني شده است دلي كه در تب اين لحظه سال ها مانده ست درون…

شعری شبیه تو

پنجشنبه 11 دی 1348
مادر گريست بي تو خودش را كنار تاك بر قامت شكسته ي يك مرد چاك چاك محرم شدي، زمين به طوافت قيام كرد دنيا گذاشت روي تنت بوسه بوسه خاك تسبيح شعرهاي تو افتاد و پاره شد بي…

لاله پرپر

پنجشنبه 11 دی 1348
بیا ای دل از اینجا پر بگیریمره کاشانه دیگر بگیریمبیا گمگشته دیرین خود راسراغ از لاله پرپر بگیریمبیا ای دل از اینجا پر بگیریمره کاشانه دیگر بگیریم بیا گمگشته دیرین…

آن سوی آبی ها

پنجشنبه 11 دی 1348
ما شهیدان جنون بودیم از عهد قدیم سنگ قبر ماست دریا ، نقش قبرما نسیم شهر ما آن سوی آبی هاست ، دور از دسترس شهر ابراهیم ادهم ، شهر لقمان حکیم اندکی بالاتر از آبادی…

احساس

پنجشنبه 11 دی 1348
تا شهابی در آسمان دیدم نذر کردم دوباره برگردی گل یاسی اگر که بوییدم نذر کردم دوباره برگردی عطر احساسهای من اینجا رنگ شب گریههای بارانیست هر شبی که ستاره باریدم، نذر…