صفحه اصلی
loading...
 
 
 

انقلاب اسلامی

عکس نام شهید تولد شهادت
۱۲۹۷-۰۱-۰۵
تهران
۱۳۵۷-۰۹-۱۷
تظاهرات اصفهان
شهید احتمالی / سکینه
نام پدر: محمد صادق
۱۳۳۰-۱-۱
اصفهان
۱۳۵۷-۹-۲۱
اصفهان - میدان شهدا
شهید ارفعی / سید مهدی
نام پدر: محمدحسین
۱۲۸۰-۰۲-۰۱
اصفهان
۱۳۵۷-۰۹-۲۲
اصفهان خیابان کاوه
۱۳۴۳-۱۲-۱
تهران
۱۳۵۷-۱۰-۱
اصفهان - خیابان صمدیه
۱۳۲۴-۰۶-۱۰
اصفهان
۱۳۵۷-۰۹-۱۰
اصفهان
شهید باطنی / رسول
نام پدر: محمدعلی
۱۳۳۰-۰۲-۱۵
اصفهان
۱۳۵۷-۹-۱۶
اصفهان
۱۳۴۰-۱۲-۲۹
اصفهان
۱۳۵۷-۹-۲۰
حمله مزدوران به منزلشان
۱۳۱۷-۰۴-۰۷
اصفهان
۱۳۵۷-۰۸-۱۹
اصفهان
۱۳۳۹-۸-۹
اصفهان
۱۳۵۷-۸-۱۸
اصفهان
۱۳۳۳-۱۱-۰۹
اصفهان
۱۳۵۷-۱۱-۲۱
اصفهان
۱۳۴۱-۱۲-۲۹
دولت آباد
۱۳۶۰-۱۱-۱۲
کرخه نور
۱۳۳۳-۰۱-۰۱
ابادان
۱۳۵۷-۰۶-۲۵
اصفهان
۱۳۳۱-۱-۴
دهنو اصفهان
۱۳۵۶-۵-۶
زندان های ساواک
۱۳۳۹-۱۲-۲۲
اصفهان
۱۳۵۷-۰۱-۳۱
به دست ساواک
شهید جوادی / مصطفی
نام پدر: محمدعلی
۱۳۲۴-۰۷-۱۵
اصفهان
۱۳۵۷-۹-۵
اصابت گلوله مسجد مصری
۱۳۴۲-۰۰-۰۰
اصفهان
۱۳۵۷-۹-۲۰
خیابان کمال اسماعیل اصفهان
شهید حزباوی / صالح
نام پدر: مهدی
۱۳۳۴-۰۱-۰۱
خرمشهر
۱۳۵۷-۱۰-۲۷
در حین سرنگون کردن مجسمه شاه ملعون
شهید خوانساری فرد / احمد
نام پدر: غلام حسین
۱۳۴۱-۶-۲۵
اصفهان
۱۳۵۷-۹-۱۱
درگیری با مزدوران شاه
شهید خوش عطر / ناصر
نام پدر: غلامعلی
۱۳۳۷-۰۵-۰۱
اهواز
۱۳۵۷-۱۱-۲۲
صدا و سیمای تهران
۱۳۳۳-۸-۲۳
آبادان
۱۳۵۷-۸-۲۰
تظاهرات عید قربان خرمشهر
۱۳۳۰-۵-۲۸
اصفهان
۱۳۵۶-۱۲-۶
اعدام توسط ساواک
۱۳۳۲-۸-۱۱
اصفهان
۱۳۵۷-۵-۲۰
تظاهرات خیابان چهارباغ
۱۳۴۰-۱-۲۳
اصفهان
۱۳۵۷-۵-۱۵
درگیری با مزدوران شاه
۱۳۱۵-۰۷-۱۲
اصفهان
۱۳۵۷-۱۰-۲۳
راهپیمایی اصفهان
شهید رضایی / زهره
نام پدر: عباس
۱۳۴۵-۱۱-۲۲
اصفهان
۱۳۵۷-۹-۲۱
اصابت تیر