صفحه اصلی
loading...
 
 
 

شهدای ورزشکار

عکس نام شهید تولد شهادت
شهید ایران پور / حمید
نام پدر: غلامحسین
۱۳۴۴-۰۱-۱۷
نجف آباد
۱۳۶۲-۱۲-۰۵
خیبر
۱۳۳۹-۱۰-۲۵
جوشقان میمه
۱۳۶۰-۰۲-۰۳
مریوان - والفجر4
شهید پزشکی / سعید
نام پدر: حسینعلی
۱۳۵۱-۰۶-۰۹
نجف آباد
۱۳۷۶-۰۳-۱۳
نجف آباد
۱۳۳۷-۰۷-۱۷
نجف آباد
۱۳۶۰-۱۲-۰۲
تنگه ‏چزابه
۱۳۴۵-۰۶-۳۰
روستای کجان
۱۳۶۲-۰۵-۲۱
پاسگاه اردبیل - والفجر 2
شهید تیموری / سیروس
نام پدر: منوچهر
۱۳۴۳-۱۱-۱۰
نجف آباد
۱۳۶۱-۰۶-۳۱
کوشک
۱۳۴۲-۰۸-۰۵
نجف آباد
۱۳۶۲-۰۱-۰۲
فکه - شرهانی
شهید حسنی / سید رسول
نام پدر: سید محمد رضا
۱۳۳۶-۰۸-۳۰
نجف آباد
۱۳۶۲-۰۷-۲۷
بانه ارتفاعات کنگرک
شهید حسینی / سیداسداله
نام پدر: سیدمهدی
۱۳۳۸-۰۹-۳۰
نجف آباد
۱۳۵۹-۰۷-۰۵
سقز
۱۳۴۱-۰۴-۲۰
زواره
۱۳۶۲-۰۷-۳۰
مریوان - والفجر4
۱۳۳۷-۰۶-۱۴
نجف آباد
۱۳۵۹-۱۱-۱۸
سوسنگرد
۱۳۴۳-۱۰-۱۵
حاجی آباد
۱۳۶۱-۰۲-۱۹
خرمشهر - بیت المقدس
۱۳۴۲-۰۴-۰۱
زواره
۱۳۶۱-۰۱-۰۴
دشت عباس - فتح المبین
۱۳۳۷-۰۱-۰۵
زواره
۱۳۶۱-۰۲-۲۱
شلمچه - بیت المقدس
شهید روشنایی / سید حسن
نام پدر: سید احمد
۱۳۳۷-۰۱-۱۶
نجف آباد
۱۳۶۲-۰۷-۳۰
بانه ارتفاعات کنگرک
۱۳۴۰-۰۴-۲۴
ابادان
۱۳۶۲-۱۲-۰۵
خیبر
۱۳۳۶-۰۱-۰۶
زواره
۱۳۶۱-۰۲-۱۰
خرمشهر - بیت المقدس
۱۳۴۲-۰۱-۰۱
نجف آباد
۱۳۶۱-۰۴-۲۳
رمضان
۱۳۴۴-۰۶-۰۴
اردستان
۱۳۶۶-۰۲-۲۱
بانه
شهید صادقی / غلامرضا
نام پدر: صفرعلی
۱۳۵۱-۰۲-۰۱
زواره
۱۳۶۷-۰۵-۰۶
شلمچه
۱۳۳۷-۱۰-۲۰
اردستان
۱۳۶۰-۰۵-۱۴
دارخوئین
شهید صالحی / سعید
نام پدر: محمد
۱۳۴۰-۰۷-۱۴
نجف آباد
۱۳۶۰-۰۹-۰۸
بستان - طریق القدس
شهید عابدینی / علی
نام پدر: احمد
۱۳۴۲-۰۷-۰۶
نجف آباد
۱۳۶۲-۰۸-۰۲
مریوان - والفجر4
شهید عظیما / محمد
نام پدر: محمّد باقر
۱۳۴۸-۱۰-۱۶
نجف آباد
۱۳۶۶-۱۲-۲۴
حلبچه - کربلای 5
۱۳۳۸-۰۴-۱۷
اصفهان
۱۳۶۲-۱۲-۱۱
طلائیه - خیبر