صفحه اصلی
loading...
 
 
 

شهدای مهندسی

عکس نام شهید تولد شهادت
شهید آخوندی / مسعود
نام پدر: محمد علی
۱۳۴۲-۰۵-۰۶
اصفهان
۱۳۶۵-۰۹-۰۱
آبادان ، کربلای 5
شهید آذری / فرامرز
نام پدر: عطااله
۱۳۳۹-۶-۲۸
تویسرکان -همدان
۱۳۶۴-۱۱-۲۹
شمال فاو - والفجر 8
۱۳۳۵-۰۳-۱۵
خوراسگان اصفهان
۱۳۶۰-۹-۸
بستان عملیات طریق القدس
شهید احسن اصفهانی / سید مجید
نام پدر: سید اسماعیل
۱۳۴۲-۰۴-۰۱
اصفهان
۱۳۶۲-۰۲-۱۲
جزیره مجنون - خیبر
شهید اخوان / اصغر
نام پدر: حسین
۱۳۴۰-۰۳-۰۲
اهواز
۱۳۶۶-۰۵-۲۵
سردشت
شهید اسدی / محمدامین
نام پدر: عبدالواحد
۱۳۳۵-۰۱-۱۱
آبادان
۱۳۵۹-۰۸-۲۴
آبادان
۱۳۳۸-۰۶-۱۰
خوراسگان اصفهان
۱۳۶۵-۰۲-۰۹
والفجر 8
شهید اعرابی / مجید
نام پدر: بهرام
۱۳۴۶-۰۵-۲۱
اصفهان
۱۳۶۵-۱۰-۰۴
:ام الرصاص ،کربلای 4
۱۳۴۴-۰۳-۰۱
اصفهان
۱۳۶۲-۱۲-۰۵
جزیره مجنون
۱۳۴۷-۰۱-۰۱
اصفهان
۱۳۶۵-۱۰-۱۹
آبادان، کربلای 5
شهید امیرخانی / سعید
نام پدر: محمدصادق
۱۳۴۰-۰۱-۰۱
خمینی شهر
۱۳۶۵-۱۰-۲۸
در اثر بمباران هوائی تبریز
شهید امین پور / محمود
نام پدر: یدالله
۱۳۴۱-۰۱-۰۱
اصفهان
۱۳۶۵-۰۳-۲۰
فاو - والفجر 8
۱۳۴۴-۱۰-۱۷
اصفهان
۱۳۶۵-۱۰-۲۷
مباران هوایی دانشکده فنی دانشگاه تبریز
۱۳۴۲-۰۸-۲۰
اصفهان
۱۳۶۷-۰۱-۲۹
فاو
شهید بانکی / منصور
نام پدر: محمد صادق
۱۳۳۸-۰۵-۰۱
اصفهان
۱۳۶۱-۰۲-۱۶
ام الرصاص، بیت المقدس
شهید بخشایی / محسن
نام پدر: بهرام
۱۳۴۶-۰۵-۲۵
اصفهان
۱۳۶۵-۱۰-۰۴
ام الرصاص - کربلای 4
شهید بدیهی / رضا
نام پدر: حسن
۱۳۴۵-۱۲-۰۱
اصفهان
۱۳۶۵-۰۱-۲۱
فاو - والفجر8
۱۳۴۰-۰۳-۰۳
اصفهان
۱۳۶۰-۰۹-۰۹
محور بستان - طریق القدس
۱۳۴۰-۰۶-۰۲
اصفهان
۱۳۶۲-۰۸-۱۳
پنجوین
شهید توفیقی / سید محسن
نام پدر: سید مسلم
۱۳۴۶-۱۱-۲۸
کاشان
۱۳۶۵-۱۰-۰۵
ام الرصاص - کربلای 4
شهید جعفری / عبدالرضا
نام پدر: خداداد
۱۳۱۸-۰۸-۱۲
چهار محال و بختیاری
۱۳۵۹-۰۷-۲۳
توسط عراقی ها اسیر شدند
۱۳۴۵-۱۲-۱۰
اصفهان
۱۳۶۵-۱۰-۲۰
شلمچه
شهید حسینی / پرویز
نام پدر: رحیم
۱۳۳۸-۰۶-۰۵
نهران
۱۳۶۱-۱۱-۱۸
عین خوش - والفجرمقدماتی
شهید حیدریه / سید سعید
نام پدر: سید جلال
۱۳۴۰-۰۸-۲۳
اصفهان
۱۳۶۱-۰۹-۰۶
ابوقریب
۱۳۴۵-۰۵-۱۵
اصفهان
۱۳۶۴-۱۱-۲۶
فاو - والفجر 8