صفحه اصلی
loading...
 
 
 

کار فرهنگی

خودش مسئول کتابخانه بود.هر کتابی را که امانت می داد پشت جلد آن برگه ای می چسباند که خواسته بود خواننده ی کتاب خلاصه ی آن را داخل برگه ها بویسد.بعدهم خودش با دقت خلاصه ها و می خواند و به بهترین آن ها جایزه می داد.

شهید ابراهیم جعفرزاده

 

« مطلب قبلیمطلب بعدی »