صفحه اصلی
loading...
 
 
 

سرداران شهید

عکس نام شهید تولد شهادت
۱۳۴۳-۰۶-۱۵
رهنان - اصفهان
۱۳۶۰-۰۱-۱۲
میمک
شهید آخوندی / مسعود
نام پدر: محمد علی
۱۳۴۲-۰۵-۰۶
اصفهان
۱۳۶۵-۰۹-۰۱
آبادان ، کربلای 5
شهید آذری / فرامرز
نام پدر: عطااله
۱۳۳۹-۶-۲۸
تویسرکان -همدان
۱۳۶۴-۱۱-۲۹
شمال فاو - والفجر 8
۱۳۲۳-۰۳-۱۲
جمالو از توابع فریدن
۱۳۶۴-۱۱-۲۷
فاو – عملیات والفجر 8
۱۳۴۱-۲-۱۲
اصفهان
۱۳۶۱-۱-۷
عین خوش - عملیات فتح المبین
شهید آشتی جو / ابوالقاسم
نام پدر: محمد حسن
۱۳۴۱-۱۲-۹
اصفهان
۱۳۶۴-۱۲-۹
هزار قله - عملیات و الفجر 9
شهید آغاسی / عباسعلی
نام پدر: محمداسماعیل
۱۳۴۰-۰۶-۱۲
شهرضا
۱۳۶۴-۰۱-۰۵
شرق دجله -عملیات بدر
۱۳۴۰-۵-۲۳
اصفهان
۱۳۶۵-۱۱-۱
شلمچه – عمليات كربلاى 5
شهید آقابابایی / اکبر
نام پدر: حسینعلی
۱۳۳۹-۱۲-۲۹
اصفهان
۱۳۷۵-۶-۳
بیمارستان مهر تهران
شهید آقاخانی / غلامرضا
نام پدر: قدرت الله
۱۳۳۷-۰۷-۱۰
شهرضا
۱۳۶۳-۱۲-۲۱
شرق دجله - عملیات بدر
شهید آقاسی شهرضا / حسینعلی
نام پدر: محمداسماعیل
۱۳۳۸-۰۵-۲۳
شهرضا
۱۳۶۶-۱۲-۲۵
جزیره مجنون - خیبر
شهید آیتی / ماشااله
نام پدر: غلامرضا
۱۳۲۸-۴-۱
هستان سجزی
۱۳۷۲-۲-۱
باغ ابریشم
۱۳۳۹-۱۱-۰۳
هونجان - شهرضا
۱۳۶۱-۰۸-۱۲
عین خوش - محرم
۱۳۳۶-۰۷-۰۵
قهدریجان
۱۳۶۴-۱۲-۱۸
مریوان-عملیات والفجر 9
۱۳۳۷-۰۲-۰۸
خمینی شهر
۱۳۵۹-۱۲-۲۳
۱۳۴۰-۰۱-۰۷
اصفهان
۱۳۳۷-۰۳-۲۳
شلمچه -عملیات بیت المقدس 7
۱۳۳۵-۷-۶
خورزوق
۱۳۶۰-۹-۹
عملیات طریق القدس
شهید ابوالقاسمی / حسینعلی
نام پدر: محمد اسماعیل
۱۳۳۲-۶-۱۱
نجف آباد
۱۳۶۴-۱۱-۲۱
اروندکنار - قبل از عملیات والفجر 8
شهید احمدی / اصغر
نام پدر: نصر الله
۱۳۴۱-۱۲-۲۹
اصفهان
۱۳۶۱-۲-۱۹
خرمشهر - بیت المقدس
شهید احمدی / محمد
نام پدر: اسداله
۱۳۴۰-۰۶-۰۴
اصفهان
۱۳۶۱-۰۲-۱۵
عین خوش -بیت المقدس
۱۳۴۵-۰۷-۰۱
اصفهان
۱۳۶۳-۰۴-۰۵
بین منطقه سنندج، مریوان
شهید ادهمی / مسعود
نام پدر: ابوالحسن
۱۳۴۱-۰۷-۰۷
روستای وحدت آباد فریدون شهر
۱۳۶۵-۱۱-۰۴
شلمچه – کربلاى 5
شهید اربابی / علی
نام پدر: نصرت الله
۱۳۳۶-۰۲-۰۱
آران کاشان
۱۳۶۷-۳-۲۳
شلمچه عملیات بیت المقدس 7
شهید اربابی / علی محمد
نام پدر: نصرت الله
۱۳۴۴-۱۲-۰۱
بیدگل کاشان
۱۳۶۵-۱۰-۵
جزیره ام الرصاص عملیات کربلای 4
شهید ارجمند / مهدی
نام پدر: عباس
۱۳۴۲-۰۱-۱۵
شهرضا
۱۳۵۹-۹-۱۹
آبادان