صفحه اصلی
loading...
 
 
 

شهدای جامعه پزشکی

عکس نام شهید تولد شهادت
شهید آتش دست / احمد
نام پدر: محمدعلی
۱۳۳۹-۰۳-۰۰
ایرانشهر
۱۳۶۱-۱۱-۲۰
فکه - الفجر
۱۳۳۳-۰۸-۰۲
اصفهان
۱۳۶۰-۰۹-۲۴
۱۳۳۹-۰۵-۲۰
اصفهان
۱۳۶۷-۰۵-۱۳
عملیات مرصاد
شهید پهلوان / حسن
نام پدر: محمد
۱۳۴۰-۰۵-۱۰
میمه
۱۳۶۱-۰۲-۱۵
خرمشهر - بیت المقدس
۱۳۴۷-۱۲-۲۴
اصفهان
۱۳۶۵-۱۲-۵
شلمچه - کربلای5
شهید جوهری / علی اصغر
نام پدر: محمدحسن
۱۳۳۸-۰۶-۱۹
شهرضا
۱۳۶۵-۰۶-۱۱
منطقه حاج عمران - کربلای ۲
شهید حاجیان / محمدعلی
نام پدر: عباسعلی
۱۳۳۱-۰۱-۰۳
خمینی شهر
۱۳۶۰-۱۱-۲۶
آبادان
۱۳۳۸-۰۶-۰۱
اصفهان
۱۳۶۰-۹-۱۱
بستان
شهید خدامی مارانی / سید محمد
نام پدر: سید ابراهیم
۱۳۴۳-۰۶-۰۵
اصفهان
۱۳۶۵-۱۱-۰۵
شلمچه - کربلای5
۱۳۳۶-۰۱-۰۵
اصفهان
۱۳۶۰-۱۲-۲۳
کرخه نور
شهید سیدعلی کرباسی / مهدی
نام پدر: ابوالقاسم
۱۳۳۷-۰۲-۰۳
اصفهان
۱۳۶۴-۱۱-۲۶
فاو
۱۳۳۳-۰۶-۰۱
اصفهان
۱۳۵۹-۰۸-۰۱
پاوه (نوسود)
۱۳۳۲-۰۲-۰۱
اصفهان
۱۳۶۲-۵-۱۶
پیرانشهر
۱۳۲۳-۰۹-۲۹
شهرضا
۱۳۶۰-۱۱-۲۵
شهید نریمانی / منصور
نام پدر: محمدعلی
۱۳۴۳-۰۱-۰۱
اصفهان
۱۳۶۳-۰۱-۲۲
خرمشهر
شهید نیک روش / عزت
نام پدر: ابراهیم
۱۳۳۴-۰-۰
اصفهان
۱۳۵۹-۲-۱۲
جاده اصفهان بروجن