صفحه اصلی
loading...
 
 
 

شهدای جهادگر

عکس نام شهید تولد شهادت
شهید آذری / فرامرز
نام پدر: عطااله
۱۳۳۹-۶-۲۸
تویسرکان -همدان
۱۳۶۴-۱۱-۲۹
شمال فاو - والفجر 8
۱۳۳۵-۰۴-۰۲
خمینى شهر
۱۳۵۹-۱۰-۱۶
هویزه
۱۳۴۰-۰۸-۰۷
نجف آباد
۱۳۶۵-۰۴-۱۹
فاو - والفجر 8
۱۳۴۵-۰۶-۲۰
قمصر کاشان
۱۳۶۶-۰۱-۱۰
شلمچه - کربلای5
شهید اسدی / محمدامین
نام پدر: عبدالواحد
۱۳۳۵-۰۱-۱۱
آبادان
۱۳۵۹-۰۸-۲۴
آبادان
شهید اصلانی / عزت اله
نام پدر: امیرقلی
۱۳۴۲-۱۲-۰۲
فریدونشهر
۱۳۶۵-۱۱-۰۱
شلمچه - کربلای 5
۱۳۵۰-۰۷-۰۱
خیر آباد فلاورجان
۱۳۶۷-۰۴-۰۲
محور بانه - ماهوت
۱۳۴۱-۰۲-۲۰
اصفهان
۱۳۶۲-۰۷-۳۰
مریوان- والفجر 4
شهید الشریف / محسن
نام پدر: هادی
۱۳۳۶-۰۱-۱۰
اصفهان
۱۳۶۲-۱۲-۲۹
پاسگاه زید - خیبر
شهید امیرپور / حمیدرضا
نام پدر: براتعلی
۱۳۴۳-۰۶-۳۰
نجف آباد
۱۳۶۰-۱۲-۰۲
تنگه ‏چزابه
۱۳۴۰-۰۲-۱۹
نجف آباد
۱۳۶۱-۰۲-۱۷
خرمشهر - بیت المقدس
۱۳۴۲-۰۲-۱۵
هونجان - شهرضا
۱۳۶۰-۰۵-۲۳
اصفهان – فلکه جهاد
۱۳۳۳-۰۷-۰۵
نجف آباد
۱۳۶۶-۰۴-۱۳
سردشت
شهید بدیعی / اکبر
نام پدر: احمد
۱۳۲۷-۰۵-۰۶
گورت اصفهان
۱۳۶۱-۰۲-۱۸
خرمشهر - بیت المقدس
۱۳۲۴-۰۲-۲۶
رهنان اصفهان
۱۳۶۵-۱۰-۱۹
شلمچه - کربلای5
شهید پارسا / حسین
نام پدر: مهدی
۱۳۳۶-۴-۱۷
نجف آباد
۱۳۶۰-۶-۳۱
فیاضیه - ثامن الائمه
۱۳۲۵-۱۰-۱۵
نجف آباد
۱۳۶۱-۰۱-۰۴
شوش - فتح المبین
شهید جندقیان / محمدرضا
نام پدر: امراله خان
۱۳۳۹-۰۱-۰۱
بیدگل
۱۳۵۹-۰۸-۲۸
آبادان
۱۳۴۰-۰۳-۱۷
اصفهان
۱۳۶۵-۱۰-۰۴
آبادان - کربلای 4
۱۳۳۸-۲-۱۵
نجف آباد
۱۳۶۴-۱۱-۲۱
فاو
۱۳۳۸-۰۸-۲۱
نجف آباد
۱۳۶۱-۰۴-۲۷
شلمچه – رمضان
شهید حجتی / محمدعلی
نام پدر: مرتضی
۱۳۳۹-۱۲-۲۹
نجف آباد
۱۳۶۰-۰۹-۰۸
طریق القدس - سوسنگرد
۱۳۳۶-۰۶-۱۰
نجف آباد
۱۳۶۵-۰۲-۲۱
فاو - کربلای 4
۱۳۳۱-۰۳-۰۵
نجف آباد
۱۳۶۱-۰۲-۱۳
خرمشهر - بیت المقدس
شهید حسینی / پرویز
نام پدر: رحیم
۱۳۳۸-۰۶-۰۵
نهران
۱۳۶۱-۱۱-۱۸
عین خوش - والفجرمقدماتی