صفحه اصلی
loading...
 
 
 

خواهران شهید

عکس نام شهید تولد شهادت
۱۲۹۷-۰۱-۰۵
تهران
۱۳۵۷-۰۹-۱۷
تظاهرات اصفهان
شهید احتمالی / سکینه
نام پدر: محمد صادق
۱۳۳۰-۱-۱
اصفهان
۱۳۵۷-۹-۲۱
اصفهان - میدان شهدا
۱۳۴۰-۱۲-۲۹
اصفهان
۱۳۵۷-۹-۲۰
حمله مزدوران به منزلشان
شهید بنیانیان / زهره
نام پدر: شکراله
۱۳۳۶-۱-۱
اصفهان
۱۳۵۸-۲-۹
عملیات نظامی علیه گروهکهای ضدانقلاب
۱۳۲۴-۰۸-۱۵
اصفهان
۱۳۶۵-۱۰-۲۰
بمباران هوایی اصفهان
۱۳۳۹-۱۲-۲۲
اصفهان
۱۳۵۷-۰۱-۳۱
به دست ساواک
شهید رضایی / زهره
نام پدر: عباس
۱۳۴۵-۱۱-۲۲
اصفهان
۱۳۵۷-۹-۲۱
اصابت تیر
۱۳۳۰-۵-۱
اصفهان
۱۳۵۶-۵-۶
زندان های ساواک
۱۳۵۱-۰۲-۱۲
اصفهان
۱۳۶۵-۱۰-۲۰
بمباران
۱۳۴۴-۴-۴
سنندج
۱۳۶۱-۴-۹
اطراف روستاي هشميز سنندج
۱۳۴۶--
آبادان
۱۳۶۱-۰۱-۰۷
شاهین شهر اصفهان / به دست منافقین
شهید مهدوی / زهره السادات
نام پدر: تاج الدین
۱۳۳۹-۰۶-۲۹
اصفهان
۱۳۶۵-۱۰-۱۱۲۳
بمباران هوایی توپخانه
شهید نیک روش / عزت
نام پدر: ابراهیم
۱۳۳۴-۰-۰
اصفهان
۱۳۵۹-۲-۱۲
جاده اصفهان بروجن
شهید واعظی دهنوی / طیبه
نام پدر: محمد صادق
۱۳۳۷-۴-۲۴
اصفهان
۱۳۵۶-۵-۶
به دست ساواک در زندان