صفحه اصلی
loading...
 
 
 

شهدای دانشجو

عکس نام شهید تولد شهادت
شهید آتش دست / احمد
نام پدر: محمدعلی
۱۳۳۹-۰۳-۰۰
ایرانشهر
۱۳۶۱-۱۱-۲۰
فکه - الفجر
شهید آخوندی / مسعود
نام پدر: محمد علی
۱۳۴۲-۰۵-۰۶
اصفهان
۱۳۶۵-۰۹-۰۱
آبادان ، کربلای 5
شهید آذری / فرامرز
نام پدر: عطااله
۱۳۳۹-۶-۲۸
تویسرکان -همدان
۱۳۶۴-۱۱-۲۹
شمال فاو - والفجر 8
۱۳۳۹-۲-۱۷
۱۳۶۰-۳-۲۱
دارخوین عملیات ثامن الائمه
شهید آقابابایی / اکبر
نام پدر: حسینعلی
۱۳۳۹-۱۲-۲۹
اصفهان
۱۳۷۵-۶-۳
بیمارستان مهر تهران
۱۳۳۵-۰۳-۱۵
خوراسگان اصفهان
۱۳۶۰-۹-۸
بستان عملیات طریق القدس
شهید احسن اصفهانی / سید مجید
نام پدر: سید اسماعیل
۱۳۴۲-۰۴-۰۱
اصفهان
۱۳۶۲-۰۲-۱۲
جزیره مجنون - خیبر
۱۳۴۴-۱-۱۲
اصفهان
۱۳۶۶-۱۲-۱۵
عملیات والفجر 1
شهید ادهمی / مسعود
نام پدر: ابوالحسن
۱۳۴۱-۰۷-۰۷
روستای وحدت آباد فریدون شهر
۱۳۶۵-۱۱-۰۴
شلمچه – کربلاى 5
۱۳۳۸-۰۶-۱۰
خوراسگان اصفهان
۱۳۶۵-۰۲-۰۹
والفجر 8
شهید اعرابی / مجید
نام پدر: بهرام
۱۳۴۶-۰۵-۲۱
اصفهان
۱۳۶۵-۱۰-۰۴
:ام الرصاص ،کربلای 4
شهید اکبری / علی
نام پدر: عباس
۱۳۳۷-۱۲-۲۹
کوشکیچه – توابع مبارکه
۱۳۶۰-۱۰-۱۰
سوسنگرد
۱۳۳۹-۰۵-۲۰
اصفهان
۱۳۶۷-۰۵-۱۳
عملیات مرصاد
۱۳۴۰-۰۲-۱۹
نجف آباد
۱۳۶۱-۰۲-۱۷
خرمشهر - بیت المقدس
۱۳۳۴-۱۱-۰۳
اصفهان
۱۳۵۹-۰۵-۰۹
مریوان
۱۳۴۴-۱۰-۱۷
اصفهان
۱۳۶۵-۱۰-۲۷
مباران هوایی دانشکده فنی دانشگاه تبریز
شهید امینی هرندی / حسین
نام پدر: عزیزاله
۱۳۴۷-۱-۱
هرند
۱۳۶۷-۰۴-۲۳
دارخوین
۱۳۳۶-۰۴-۱۴
فسا
۱۳۶۰-۱۰-۱۵
گیلانغرب - والفجر
۱۳۴۰-۰۱-۹
اصفهان
۱۳۶۵-۱۰-۲۷
شلمچه عملیات کربلای 5
۱۳۳۶-۱۰-۲۷
نجف آباد
۱۳۶۱-۰۱-۱۱
محور دزفول - شوش
۱۳۳۹-۰۹-۱۷
اصفهان
۱۳۶۲-۰۱-۲۸
فکه عملیات والفجر 1
شهید باستانی / ناصر
نام پدر: رجبعلی
۱۳۳۹-۰۱-۲۴
نجف آباد
۱۳۶۲-۰۸-۰۱
بانه - والفجر 4
شهید باقرفراش / محسن
نام پدر: علی اکبر
۱۳۴۰-۰۱-۲۱
اصفهان
۱۳۶۱-۰۲-۱۶
خرمشهر - بیت المقدس
شهید بخشایی / محسن
نام پدر: بهرام
۱۳۴۶-۰۵-۲۵
اصفهان
۱۳۶۵-۱۰-۰۴
ام الرصاص - کربلای 4
شهید بدیهی / رضا
نام پدر: حسن
۱۳۴۵-۱۲-۰۱
اصفهان
۱۳۶۵-۰۱-۲۱
فاو - والفجر8