صفحه اصلی
loading...
 
 
 

مرگ دریچه ای است

مرگ دریچه ای است به سوی دنیای دیگر،به سوی دیدن نتیجه کشت خود و دیدن اعمال خوب یا بد کاری کنیم که وقتی رفتیم پشیمان نشویم

شهیدمعینی

« مطلب قبلیمطلب بعدی »