صفحه اصلی
loading...
 
 
 
شهید عابدینی / محمود
دسته: شهدای بسیجی،مشخصات
نام : عابدینی / محمود
نام پدر : بمانعلی
تاریخ تولد : ۱۳۴۴-۰۱-۰۵
محل تولد : خوراسگاه اصفهان
تاریخ شهادت : ۱۳۶۲-۱۲-۱۰
محل شهادت : جزیره مجنون - خیبر
شهرستان : اصفهان
یگان : بسیج
مسئولیت :
تحصیلات :
محل تحصیل :
گلزار : گلستان شهدای اصفهان


زندگی نامهوصیت نامه