صفحه اصلی
loading...
 
 
 

تبريک به خانواده هاى شهدا که جوانانى برومند و فداکار تربيت کرده اند/ پیام امام خمینی (ره) ۲۷ آذر ۱۳۵۹

مکان: تهران، جماران

حضار: طاهرى، سيد جلالالدين (امام جمعه اصفهان)، کروبى ، مهدى (سرپرست بنياد شهيد) و خانواده هاى شهداى اصفهان (دلجويى از خانواده هاى شهدا)

بسم اللّه الرحمن الرحيم

ما هر روز مواجهيم با صحنه هايى که در عين حال که دلخراش است، غرور آفرين است.

ديروز جمع کثيرى از معلولين آمدند، و امروز هم معلولين از اصفهان آمده اند با عکسهاى زيادى که از شهدا آورده اند.

من اين تحول عظيمى که در ايران پيدا شده است که در عين حالى که پدرها با عکس جوان خودشان آمده اند، و مادرها چند نفر از فرزندانشان را از دست داده اند، لکن روحيه آنها روحيه بسيار بلندى است، و اين تحول مبارک است بر ملت ايران.

من در اين مجمعى که اين جوانان را و اين عکس جوانان را مى بينم بايد تاثرات خودم را به بازماندگان اينها، و تسليت خودم را به پدرها و مادرهاى اينها تقديم کنم و براى آنها هم طلب مغفرت.

خداوند به شماها اجر عنايت کند و صبر عنايت کند، و آن جوانهاى غرور آفرين ما را به رحمت واسعه خود غريق کند.

اين مسائل در طول تاريخ بوده است.

در صدر اسلام اين طور مصائب براى اولياى خدا و براى مسلمين صدر اسلام بسيار بوده است.

و شايد از آن وقت تا کنون اين طور وضعيتى که در ايران هست و اين تحولى که براى ملت ما از زن و مرد و بزرگ و کوچک حاصل شده است، سابقه نداشته باشد.

خداوند تبارک و تعالى به ما هر چه داريم داده است، و ما هر چه داريم از اوست و بايد تقديم او کنيم.

سعادت را آنها بردند که آن چيزى را که خدا به آنها داده بود تقديم کردند، و ما عقبمانده آنها هستيم.

من به همه شما برادران و عزيزان که فرزندان خودتان را از دست داده ايد تسليت و تبريک عرض مى کنم.

تبريک براى اينکه شما خانواده هايى بوديد که در دامن شما اين جوانهاى برومند تربيت شده اند که فداکارى کردند براى اسلام.

اسلام بر ما حق بزرگ دارد، حق حيات دارد.

و ما هر چه در راه اسلام بدهيم آن حقى که اسلام به ما دارد ادا نکرديم.

من از خداى تبارک و تعالى سلامت و سعادت همه شما را و رحمت براى اين جوانهايى که فداکارى کرده اند طلب مى کنم.

مطلب بعدی »