صفحه اصلی
loading...
 
 
 
شهید قصابی / ناصر
دسته: شهدای بسیجی،مشخصات
نام : قصابی / ناصر
نام پدر : احمد
تاریخ تولد : ۱۳۴۴-۰۳-۳۰
محل تولد : خوراسگاه اصفهان
تاریخ شهادت : ۱۳۶۱-۰۵-۰۷
محل شهادت : رمضان
شهرستان : اصفهان
یگان : بسیج
مسئولیت :
تحصیلات :
محل تحصیل :
گلزار : گلستان شهدای اصفهان


زندگی نامهوصیت نامه