صفحه اصلی
loading...
 
 
 
شهید صالحی / مهدی
دسته: شهدای بسیجی،مشخصات
نام : صالحی / مهدی
نام پدر : تقی
تاریخ تولد : ۱۳۴۱-۰۷-۰۱
محل تولد : خوراسگاه اصفهان
تاریخ شهادت : ۱۳۶۲-۰۱-۲۱
محل شهادت : فکه
شهرستان : اصفهان
یگان : سپاه
مسئولیت :
تحصیلات :
محل تحصیل :
گلزار : گلستان شهدای اصفهان


زندگی نامهوصیت نامه