صفحه اصلی
loading...
 
 
 
شهید شمسی / نوروز علی
دسته: شهدای طلبه،مشخصات
نام : شمسی / نوروز علی
نام پدر : محمّد
تاریخ تولد : ۱۳۳۸-۲-۲
محل تولد : كهريزسنگ
تاریخ شهادت : ۱۳۶۴-۹-۲۳
محل شهادت : اروند كنار
شهرستان : نجف آباد
یگان :
مسئولیت :
تحصیلات :
محل تحصیل : حوزه علميه نجف آباد
گلزار : گلزار شهداى كهريزسنگ


زندگی نامهوصیت نامه